Søknad om opphold i komponistboligen i Paris

Fyll ut feltene under for å søke om opphold.

For opphold i 2020 er det følgende søknadsfrister.
1. november for opphold i uke 1 - 18
1. mars for opphold i uke 19 - 36
1. juni for opphold i uke 37 - 53
  • Personopplysninger oppgitt i denne søknaden vil bli behandlet konfidensielt. I saksbehandlingen vil kun navn på søker deles med styret i stiftelsen Martello, og denne informasjonen arkiveres sammen med saksdokumentene. Navn og kontaktinformasjon til alle som får innvilget opphold oppbevares i et halvt år etter søknadsfristen. Personopplyningene i dette skjemaet vil slettes fra de utfylte søknadene ved halvårlig rutine. Tildelingslister inneholdende navn på de som har fått innvilget opphold vil publiseres i årsmeldingen for Martello og årsmeldingen for Norsk Komponistforening.
  • Her kan du legge inn informasjon om hva du skal arbeide med under oppholdet, eventuell deltakelse på prosjekter, kurs, egne framføringer mm
  • I prioritert rekkefølge. Ukene regnes fra fredag til fredag. Fyll gjerne ut med hele perioder dersom alle ukene innen for en periode er aktuelle (eks. 20-25). Legg merke til at du ikke kan søke om opphold i uker som tilhører flere perioder. i en og samme søknad.