Søknad om opphold i komponistboligen i Paris

Fyll ut feltene under for å søke om opphold.

For opphold i 2020 er det følgende søknadsfrister.
6. november for opphold i uke 1 - 18
1. mars for opphold i uke 19 - 36
1. juni for opphold i uke 37 - 53
  • Personopplysninger oppgitt i denne søknaden vil bli behandlet konfidensielt. I saksbehandlingen vil kun navn på søker deles med styret i stiftelsen Martello, og denne informasjonen arkiveres sammen med saksdokumentene. Navn og kontaktinformasjon til alle som får innvilget opphold oppbevares i et halvt år etter søknadsfristen. Personopplyningene i dette skjemaet vil slettes fra de utfylte søknadene ved halvårlig rutine. Tildelingslister inneholdende navn på de som har fått innvilget opphold vil publiseres i årsmeldingen for Martello og årsmeldingen for Norsk Komponistforening.
  • Her kan du legge inn informasjon om hva du skal arbeide med under oppholdet, eventuell deltakelse på prosjekter, kurs, egne framføringer mm
  • Ukene regnes fra fredag til fredag. I første tildelingsperiode 2020 prøver vi ut et samarbeid med Föreningen Svenska Tonsättare om byttelån av arbeidsleiligheter. I uke 13, 14, 15 vil det dermed være mulig å benytte seg av FSTs leilighet i Berlin til en leiepris til 700 SEK per uke. Obs! FST regner sine uker fra onsdag til onsdag. Leiligheten er også noe mindre enn NKFs leilighet i Paris, utstyrt med en 140 cm seng og en sovesofa som mulige sengeplasser. Leiligheten ligger i 3. etasje.
  • Eks. 16, 2, 3. Dersom du søker om sammenhengende perioder (to eller tre uker), oppgi dette på følgende måte: 2-3, 16-19.