Musikkforum: MUSIKKLYTTING ANNO 2015

HVORDAN KAN VI – SOM SEENDE, LESENDE OG HØRENDE – GJENNOPPFINNE OSS SELV SOM «POLYFONE LYTTERE»?

Tanja Orning og Henrik Hellstenius gir deg hvert sitt perspektiv på et stadig viktigere tema i en digitalisert tidsalder: å lytte.

Onsdag 28. januar kl. 19.00 på Kulturhuset, Youngstorget 3, Oslo. Gratis inngang.

Henrik Hellstenius skal snakke om den «polyfone lytter»: I vårt musikkforbruk anno 2015 blir vi eksponert for en samlet pakke med visualitet, tekst, bevegelse eller annet sammen med musikken. Vår evne til å lytte utfordres fordi musikkens betydning ofte synker i konkurransen med visualitet og språk.

Tanja Orning vil snakke om «å lytte til musikk som fremførelse»: Hvordan lytter vi til innspillinger når de visuelle og akustiske aspektene er avskåret fra lytteopplevelsen – når lyden kommer fra høyttalere og ikke den utøvende musikeren? Innlegget vil utforske «klangens anatomi» og grensesnittet mellom kropp og instrument. Det vil bli eksemplifisert live med cello.

Start året med å oppgradere deg selv som lytter. Møt andre musikkengasjerte og bli inspirert. Varighet: 60 min. Vi ses!

MUSIKKFORUM PÅ TWITTER: twitter.com/musikkforum

Cellist Tanja Orning er en profilert utøver av samtidsmusikk og eksperimentell musikk. En rød tråd i Ornings musikalske verden har vært et tett samarbeid med komponister for å realisere nye verk. Hun har vært med på å bestille og urfremføre ca. 80 kammermusikk- og soloverk. Orning har doktorgrad innen feltet oppføringspraksis fra Norges musikkhøgskole (2014) og er engasjert som førsteamanuensis og forsker innenfor moderne musikkhistorie, framføringspraksis, verkfortolkning og estetikk på Universitetet i Oslo. Hun underviser også på Barratt Due/Majorstuen, og i samtidsmusikk på Norges musikkhøgskole.

Henrik Hellstenius er en av våre fremste samtidskomponister og blir framført på musikkfestivaler over hele verden. Han har vært engasjert i en rekke scenekunstprosjekter og arbeider ofte med prosjekter som utforsker kraften i iscenesettelse av musikk, i form av instrumentalteater eller iscenesatte konserter. I 2014/2015 er Hellstenius sesongprofil i Oslo Filharmoniske Orkester. Han er også professor i komposisjon ved Norges musikkhøgskole.

MUSIKKFORUM PÅ FACEBOOK: Link til arrangementet