Nei til totalt utkjøp av komponister!

ECSA går ut mot Epidemic Sounds. Norsk Komponistforening (NKF) stiller seg bak oppropet og finner det meningsløst at en tredjepart skal kunne tjene penger på innhold som andre har produsert.

Det svenske selskapet “Epidemic Sound” lever av å selge såkalt «rettighetsfri» musikk til kommersielle selskaper, som video-on-demand-plattformer og TV. Selskapet er tuftet på såkalte 100 prosent utkjøpskontrakter hvor komponistene får et engangsbeløp for musikken sin, og selskapet deretter gjør hevd på eierskapet til musikken. Da kan ikke komponisten tjene penger på musikken som er skapt. Ofte fjerner også Epidemic Sound navnet på komponistene og bruker selskapets navn i steden. 

I likhet med ECSA stiller vi oss kritiske til at svensk rikskringkasting (SVT) nylig gikk med på å kreditere Epidemic Sound, i stedet for skapernes navn, i rulleteksten etter et program. Norsk Komponistforening følger tett med på hva Epidemic Sound gjør også i Norge, hvor de blant annet har vært med i Gassellekåringen gjennomført av Dagens Næringsliv. Vi mener at deler av selskapets forretningspraksis er med på å bryte ned rettigheter komponister og låtskrivere har kjempet i årtier for å beholde.

– Epidemic Sounds praksis er i alle tilfeller problematisk, men særlig når de nå begynner å inngå avtaler med aktører som finansieres gjennom offentlige midler som allmennkringkastere. Da forventer vi en større bevissthet om kunstnerisk innhold og kunstneres rettigheter. Enhver seriøs aktør bør unngå å la kommersielle aktører gjøre profitt på direkte bekostning av komponister og låtskrivere, sier styreleder Jørgen Karlstrøm, som også er visepresident i ECSA og styreleder for ECF Committee (Art & Contemporary Music).

Retten til navngivning gir alle komponister rett til å få navnet sitt knyttet til verkene sine når de brukes. Retten til navngivning er anerkjent internasjonalt som et moralsk prinsipp og er en integrert del av både norsk og internasjonalt rett, senest bekreftet i den nye åndsverkloven som ble vedtatt i 2018 og DSM-direktivet som ble vedtatt i 2019. Retten til navngivning gir en direkte kobling mellom en opphaver og dens arbeid, og den sikrer at samfunnet kjenner identiteten til opphaveren. I vår tid hvor vi har mulighet til å sette agendaen er navngivningsretten viktigere enn noen sinne.

Vi slutter oss til ECSAs krav, som lyder som følger:

  • Ethvert selskap bør avstå fra å samarbeide med en enhet som ikke respekterer opphavere og deres grunnleggende økonomiske og ideelle rettigheter.
  • Alle allmennkringkastere med et offentlig oppdrag bør slutte å bruke skattebetalernes ressurser på aktører som ikke respekterer opphaveres grunnleggende ideelle og økonomiske rettigheter.
  • Alle komponister bør avstå fra å signere enhver avtale som omfatter å gi fra seg sine opphavsrettigheter i sin helhet, og som medfører å frasi seg retten til å bli kreditert ved navn for sitt åndsverk.

Ettersom opphavsrettsdirektivet nå er i ferd med å bli implementert, oppfordrer ECSA alle EUs medlemsland til å engasjere seg i en ambisiøs implementering av artiklene 18 til 23 for å forhindre at denne oppkjøpspraksis fortsetter å eksistere.

European Composer and Songwriter Alliance (ECSA) representerer over 30 000 profesjonelle komponister og låtskrivere i 28 europeiske land. Med mer enn 60 medlemsorganisasjoner over hele Europa, taler Alliansen for interessene til musikkskapere av kunst og klassisk musikk (samtid), film og audiovisuell musikk, samt populærmusikk.

Les ECSAs pressemelding her