NKF på høring om statsbudsjettet for 2021: – Komponistene kan ikke falle utenom igjen!

Avgjørende med midler til det skapende musikkfeltet!
Stortinget hadde i dag høring om kulturbudsjettet for neste år. Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening (NKF), påpekte at de foreslåtte ordningene nå må ivareta komponistene, og viste til at kompensasjonsordningene fra mars på ingen måte inkluderte NKFs medlemmer. For å redde det skapende musikkfeltet, ber han om at TONO får en ekstraordinær bevilgning på 60 millioner kroner.

Dette var NKFs hovedpunkter i høringen:

  • At Kulturrådet fordeler en tilstrekkelig del av de 50 millionene i kulturfondet til ordningen for bestillingsverk og produksjonsstøtte.
  • At den midlertidige stimuleringsordningen for arrangører også strømmer fra arrangører via TONO, og til rettighetshavere.
  • At arrangører, ensembler og musikere, faktisk tar i bruk musikk skrevet av norske komponister
  • At komponister får en andel av de midlertidige stipendhjemlene

Se hele høringsinnlegget fra styreleder Jørgen Karlstrøm her:

Relaterte sider:
Følg saksgangen til statsbudsjettet i Stortinget her>>>
Taleliste fra høringen 23.20.2020