NKF på innspillsmøte om Kunstnermeldingen

I dag var vi på Innspillsmøte om Kunstnermeldingen hos KUD, sammen med en rekke andre kunstnerorganisasjoner. KUD ønsker innspill om konsekvenser av pålegg og råd fra helsemyndighetene i forbindelse med pandemien, og vi hadde mye på hjertet:

– Komponister er en kunstnergruppe som er avhengig av forutsigbarhet og langsiktig planlegging. Når konserter og bestillinger til nye verk stopper opp, taper komponistene inntekter i stor skala, og dette blir ekstra dramatisk ettersom dette kommer på toppen av en allerede vanskelig økonomisk situasjon for mange, sier Stine Sørlie, nestleder i Komponistforeningen. 

Fra venstre Tove Bøygard, 2. nestleder NOPA, Hans Ole Rian, forbundsleder Creo, Stine Sørlie, nestleder Komponistforeningen, Abid Raja, Kultur- og likestillingsminister og Ole Henrik Antonsen, styreleder NOPA. GramArt deltok digitalt på møtet. Foto: Beate Styri/NKF.

– I vårt skriftlige innspill til Kulturdepartementet, vil Komponistforeningen legge frem statistikk som viser hvordan ulike mekanismer gjennom de siste femten årene har ført til inntektsfall på alle kanter for norske komponister, gjennom endringer i hvordan musikken vår brukes, hvordan den finansieres og hvordan infrastrukturen rundt feltet er organisert. Komponistene er en essensiell premissleverandør for et levende musikkliv, og Komponistforeningen mener at det å gi næring til de små og spesialiserte kunstnergruppene er ekstra viktig i krisetider, slik at spesialkompetansen og den høye kvaliteten på det som skapes i Norge, ikke blir forringet, forteller Stine Sørlie.

Stine Sørlie fikk en ekstra samtale med Abid Q. Raja, som også hadde mye på hjertet i dag. Foto: Beate Styri/NKF