NKFs administrasjon er på plass igjen

Kontoret vil så langt det er mulig være bemannet. Vi forholder oss til de enhver tid gjeldende krav i Covid-19-forskriften og følger retningslinjene fra Oslo kommune og FHIs råd for arrangementer.

Det nyvalgte styret er også i gang. De hadde første styremøte etter generalforsamlingen kort før ferien. Neste møte er i slutten av august. 
Behovet for nye tiltak og satsinger er større en noensinne. Vi ser frem til alt som skal gjøres i høst, blant annet gjenopptakelse av arbeidet med tiltak og prosjekter som ble stående på vent i vår:

  • arbeidet for merbruk av den nyskrevne kunstmusikken  
  • styrking av medlemstilbudet i NKF
  • politisk arbeid – vi jobber for en styrket kunstnerpolitikk som kan bidra til å avdempe de negative effektene  

Vi håper på snarlig gjensyn og at denne høsten vil gi rom for flere fysiske møteplasser igjen!

Hilsen stab og styre i Norsk Komponistforening

Foto: REDPIXEL

KOMMENDE ARRANGEMENTER I AUGUST:
👉 Program for NKFs fagseminar 14.-16. august  
👉 Digitalt innspillsmøte for samtidsmusikkfeltet