NKFs generalforsamling 5 . juni 2020

Generalforsamling 2020 5. juni kl. 15:00-18:00 på Zoom og VoteIT
Årets generalforsamling arrangeres digitalt. Sakspapirer er sendt til alle medlemmer i separat e-post sammen med innkallingen.

Foto: Denys Prykhodov

Etter å ha vurdert en rekke ulike løsninger, håper vi å ha funnet en form som i størst mulig grad tilsvarer den ordinære generalforsamlingen. For Komponistforeningen har det vært viktig at møtet blir så demokratisk som mulig. Blant annet har vi ønsket at deltakerne skal kunne be om ordet, og vi har også lagt vekt på at stemmegivingen skal være anonym og sikker.

Vi har laget et informasjonsskriv med brukerveiledning for Zoom og VoteIT, som vi ber dere om å lese i god tid før møtet. 

Dette året ber vi om at deltakerne melder seg på generalforsamlingen. Bakgrunnen er at vi må sende ut innloggingsinformasjon på forhånd, og at vi ønsker å kunne yte praktisk hjelp.

Påmelding til generalforsamlingen:https://www.komponist.no/gf2020/

Medlemmer som ønsker å delta uten å ha meldt seg på innen fristen vil få anledning til å delta i møtet, men vi ber om forståelse for vårt ønske om å kunne forberede møtet så godt som mulig — da kan vi også starte til avtalt tid. Logg deg på i god tid (vi åpner kanalen en time før generalforsamlingen starter).

Tilsvarende ber vi om at fullmaktsskjema fylles ut og leveres inn til komponist@komponist.no senest 4. juni.