NKFs kvinneseminar 26. oktober

Velkommen til seminar for Kvinner i NKF 

Tid: 26. oktober 2019 kl 13 – 18.
Sted: Sentralt i Oslo TBA.
Inviterte: Utelukkende kvinnelige medlemmer i NKF. 
Påmelding: Innen 17 oktober. 

Tema: Oppdateringer fra NKF og kunstnerpresentasjoner

Bolk 1 Oppdateringer fra NKF:

  • Repertoarundersøkelsen
  • Likestillingsprisen
  • Noen ord om hersketeknikk-kurset
  • Evt. (meld inn om du har noe).

Bolk 2 Kunstnerpresentasjoner:
Det blir noen presentasjoner + tid til spørsmål/felles refleksjon. 

Interesserte bes melde seg. Det vil være audio/video oppsett og ønskelig med eksempler fra din produksjon.

  • Vi er nå relativt mange (litt over 50 totalt), og det er gledelig å se et stort mangfold i kunstuttrykk blant kvinnene! Dette er en positivt ulik gruppe. 
  • Det er viktig at vi kjenner til hverandres arbeid så vi kan være gode på fremsnakk, namedropping og å foreslå alternativer dersom vi selv må takke nei til en jobb.
  • Det kan også være fint å ha en arena for å øve seg på å formidle eget arbeid. 
  • Du kan presentere eget arbeid slik du ønsker at det skal fremstå i dag. Eller dine beveggrunner for å arbeide med kunstmusikk. Eller – opp til deg. 

Seminaret er avhengig av nok deltakere. Derfor er det bindende påmelding innen den 17 oktober. 

De som får holde presentasjon får endelig beskjed om det den 18 oktober. Blir det for mange som ønsker å presentere tar jeg en loddtrekning.