NKFs tildelinger: Tilgjengeliggjøring av norsk repertoar

Komponistforeningen mottok 27 søknader med et totalt søknadsbeløp på kr. 700 530,-. Utvalget fordelte kr. 259 900,- denne tildelingsrunden.

Følgende komponister/forlag ble tildelt støtte:

 • Olav Berg, «Klaveruttog» (NB noter), kr 2400
 • Jan Martin Smørdal, «Still + Fivefingers» (NB noter), kr 12 000
 • Per Arne Glorvigen, «Polaco» (NB noter), kr 8000
 • Agnes Ida Pettersen, «Suite» – optimalisering av satser (NB noter), kr 12 500
 • Cecilie Ore, «Glacier works – Morning mist» (Norsk Musikforlag), kr 20 000
 • Trygve Madsen, «Konsert og Sonatine for fløyte» (Musikk-Husets Forlag), kr 30 000
 • Gisle Kverndokk, «En helt ny verden – Toccata» (Norsk Musikforlag), kr 15 000
 • Christian Wallumrød, «In your study» (Norsk Musikforlag), kr 5000
 • Fredrik Sixten, «Terra Mater» (Norsk Musikforlag), kr 15 000
 • Else Olsen Storesund, «Mormor» (2018) for preparert piano (Norsk Musikforlag), kr 25 000
 • Rebecka Ahvenniemi, «An Anarchist’s Love Letter to a Conservative» (NB noter), kr 5000
 • Terje Viken, støtte til tilgjenngeliggjøring (NB noter), kr 15 000
 • Øyvind Mæland, utgivelse, forarbeid: 3 verker (NB noter), kr 13 000
 • Mathilde Grooss Viddal, «LÅTT» (NB noter), kr 7000
 • Cecilie Ore, «Calliope» (Norsk Musikforlag), kr 10 000
 • Ingunn Bjørgo, noteutgivelse (torader-notasjon) (Bjørgo Kulturproduksjon), kr 20 000
 • Kristin Norderval, «The Trials of Patricia Isasa» (oversettelse), kr 25 000
 • Christian Wallumrød, Ola Kvernberg, Therese Ulvo, Håkon Thelin (søker Kaja Bjørntvedt), «Oslo Quartet Series Edition» (Norsk Musikforlag), kr 20 000

Relatert lenke:
Støtte til tilgjengliggjøring av norsk repertoar (tidl. Trykkestøtte)