Nordic Music Days 2020 Færøyene – Call for ideas

Nordic Music Days 2020 finner sted på Færøyene den 24.-27. september, og kunstnere tilknyttet de nordiske landene – Færøyene, Grønland, Island, Åland, Sverige, Norge, Finland og Danmark – inviteres til å sende inn forslag til festivalens program innenfor tre kategorier med tilhørende kriterier.

Call 1: Ideas for works
Call 2: Residency
Call 3: Ideas for offstage

NMD 2020 blir på Færøyene. Foto: NMD/Dansk Komponistforening

Det er ønske fra kuratorene å lage en fire-dagers festival som viser mangfoldet av nyskrevet musikk med ekstra fokus på forestillinger og installasjoner, samt stedsspesifikk lydkunst. Festivalen vil også ha et eget filmprogram, inkludert filmer med fokus på komponister og musikk i Norden.

Se https://nmdsubmission.org/ for ytterligere informasjon.
 
DEADLINE for innsendinger er 11. september 2019