Nordic Music Days 2020 på Færøyene

Informasjon fra Dansk komponistforening

Røtur / Rødder / Roots

Nordiske Musikkdager 2020 finner sted på Færøyene 27.-27. september og blir tilrettelagt ut fra tre temaer:

  • Røttene nærer verket
  • Nordiske møter på tvers åpner nye rom og skaper utviklingsmuligheter for musikken
  • Det lokale og det globale interagerer
     
Foto: Tine Louise Kortermand

Kuratorutvalget ønsker å lage en fire-dagers festival som viser mangfoldet av nyskrevet musikk med ekstra fokus på forestillinger og installasjoner, samt stedsspesifikk lydkunst. Festivalen vil også ha et eget filmprogram, inkludert filmer med fokus på komponister og musikk i Norden.

Møter mellom publikum og anderledes formater står sentralt i Nordiske Musikdager 2020. Det er festivalens visjon å skape en sterk og nærværende opplevelse for publikum, hvor det sanselige settes i sentrum. Vi legger vekt på at festivalens formater inkluderer kulturbrukere bredt og er i særlig grad interessert i verk som fokuserer på det sosiale romm, som musikken kan skape, og som etterlater spor til glede for det færøyske samfunn. Nordiske Musikdager 2020 sår frø …

Med andre ord … Møt deg selv gjennom en annen. Vi legger vekt på interaksjon mellom nordiske kunstnere, interaksjon mellom kunstnere og publikum og interaksjon fra publikum til publikum. Vi ønsker å skape et hyggelig musikalsk rom, hvor mennesker møtes. Et rom hvor det skapes grobunn for, at røttene danner større rotnett, det det vokser ny musikk, og hvor Færøyenes unike musikktradisjoner* og de deltakende kunstneres egne dype røtter gjensidig kan gi hverandre næring.

Kuratorutvalget for Nordiske Musikdage 2020 består av komponistene Tine Louise Kortermand (DK), Gunnar Karel Másson (IS), Sunleif Rasmussen (FO) og publikumskurator Anne Boukris (DK)
 

TRE FORSKELLIGE CALLS
Nordiske Musikdager 2020 oppfordrer kunstnerne med tilknytning til Norden – Færøyene, Grønnland, Island, Åland, Sverige, Norge, Finland og Danmark – til å sende inn forslag til festivalens program innenfor tre kategorier med tilhørende kriterier:

CALL 1 – VERK 
I.
 Du kan adressere ditt verk (installasjon, vokalverk, instrumentalverk eller performance) til en av festivalens arenaer: Nordens Hus, Domkirken i Tórshavn, Perlan – Renseriet, Skulpturhaven i tilknytning til Listasavn Føroya / Førøyenes Kunstmuseum, private hjem (huskonserter) samt Kirken, ruinen og jakthytten i Kyrkebø.

Når det gjelder instrumental- og vokalverk er alle ensembletyper velkomne. Nordiske Musikdager 2020 engasjerer de ensembler som det vil være bruk for til oppføringen av de utvalgte verk. Du kan sende inn et allerede eksisterende verk eller sende inn en idé til et nytt verk.

Link til kart over arenaer

II.  Verket kan være basert på temaet ’Røtur – rødder’ og være inspirert av de traditionelle færøyske kvad. Se et utvalg av kvad her 

III. Verket kan etterlate et avtrykk på Færøyene fra:

a. En samtale
b. Et paradigmeskifte
c. Et nytt samarbeide
d. Etablering av nettverk
e. En følelse
f. Et sterkt konsept
 
Se introduksjonsfilm for Call #01 på Facebook

CALL 2 – RESIDENCY- OPPHOLD
Idéer til projekter skapt i samarbeid med færøyske partnere under et opphold på Færøyene før festivalen. Du skal adressere din idé til et av de fire definerte samarbeidene:

I. Installasjoner i tomme rom, særlig leiligheter og butikklokaler i bydelen Hoyvik, skapt i samarbeid med en lokal skole.

II. Prosjekt med færøyske Kingo-sangere basert på den unike sangtradisjonen og måten å synge salmer på. Kingo-sang er en unik færøysk måte å synge salmer på. Navnet kommer fra den danske salmisten Thomas Kingo, som har skrevet tekstene til salmene som blir sunget på akkurat denne måten. Kingo-sang er alltid ledsaget, og den er bevart hovedsakelig i kirker der det ikke er orgel eller organist. Tjørnuvík er spesielt kjent for Kingosang.
Se et utvalg av salmer her

III. Prosjekt med Glasir – Gymnaset i Tórshavn – skapt i samarbeide med elevene

IV. Opphold under Barnefestivalen i Nordens Hus – april 2020. Hvert år arrangerer Nordens Hus en ti-dagers barnekulturfestival i april. I 2020 foregår festivalen 18.-26. april. Et opphold under barnefestivalen må innebære å jobbe med barn og / eller tenåringer, enten på Nordens Hus eller i deres lokale barnehager / skoler. Resultatet av oppholdet eller et produkt (forestilling / installasjon / utstilling) basert på arbeidet under oppholdet vil bli vist under Nordic Music Days.

Se introduksjonsfilm fra Call #02 på Facebook.

CALL 3 – IDÉER til OFF-STAGE
Samtaler, filmer, workshops etc. relatert til en av følgende overskrifter:

I. Musikk i læringssammenhenger med barn som publikum

II. Filmkomposisjon – Norden / filmprogram

III. Koreografi – dans (lyd – bevegelse – kvad)

IIII. Andre veier inn i den skapende prosessen

Se introduksjonsfilm for Call #03 på Facebook.

For å bli tatt i betragtning forutsettes det at din idé oppfyller en eller flere av kriteriene for den kategori som ditt forslag knyttes til.

Du er velkommen til å sende inn idéer til flere kategorier, men bare ett forslag til hver kategori.

Bare verk og ideer sendt inn av kunstnere fra eller bosatt i Norden vil bli akseptert. Innleveringer MÅ gjøres direkte via http://nmdsubmission.org/.
DEADLINE er 11. september 2019

*Historien om Færøyenes unike musikktradisjoner

Færøyene var ikke kulturelt fattige eller «nødlidende». Faktisk var den muntlige tradisjonen usedvanlig rik og mangfoldig, og en av grunnene var at færøysk som skriftspråk ikke fantes før i 1854 og ikke ble akseptert av danske myndigheter før i 1938. Alle historier, sagn, sanger og ballader ble overlevert muntlig, og folk måtte lære utenat for å ta del i denne tradisjonen, som i dag inneholder det meste av Færøyenes kulturarv.

I tillegg spilte isolasjon en avgjørende rolle i utviklingen; ettersom det ikke var noen musikalske instrumenter av betydning før på midten av 1800-tallet, var stemmen det eneste tilgjengelige musikkinstrumentet, noe som har resultert i at sang er dypt forankret i den nasjonale identiteten. Det mest unike kulturelle innslaget er kjededansen, som opprinnelig var en middelalderske ringdans.

I dag kaller vi det færøysk dans, og med rette, siden den bare har klart å overleve på Færøyene. Rytmen er litt finurlig, og sangene om konger og helter kan ha hundrevis av vers. En sanger fører sangen og alle synger med på refrenget. Symbolikken til kjededansen er en ubrutt ring av mennesker fra alle samfunnslag som holder hender og møtes ansikt til ansikt mens de deler øyeblikket i ekte fellesskap.

Spørsmål om Call for Ideas?
Kontakt daglig leder for Dansk Komponistforening, Sine Tofte Hannibal, sth@komponistforeningen.dk/ +45 30 26 37 19

Spørsmål angående innleveringssystemet?
Kontakt Katrine Gregersen Dal, Dansk Komponistforening kgd@komponistforeningen.dk / +45 25942507