Nordic Music Days i gang.

Fra åpningen med verdenspremiere på verket The Sacredness of Trees av Ellen Lindquist, bestilt av Nordic Music Days for klokkespillet i Bodø domkirke, og fremført av klokkenist Vegar Sandholt, samtidig spilt 19 andre steder på klokkespill rundt om i verden.
Foto: Martin Losvik / Los Los

I går åpnet Nordic Music Days, og styreleder Jørgen Karlstrøm kunne ønske velkommen til alle gjester og aktører på vegne av Nordisk Komponistråd, der han er president, og Norsk Komponistforening som er vertskap for årets festival.

«Venner, kolleger, komponister og musikere – ærede gjester. Det er en glede å ønske dere velkommen til å feire åpningen av de nordiske musikkdagene.

Spesielt velkommen til EU-ambassadør Thierry Béchet, ordfører i Bodø, Ida Maria Pinnerød, og konstituert kultursjef i Bodø, Hege Ness Grøtterud.

Det er en stor glede å ha dere alle her i Bodø.

På vegne av Norsk Komponistforening, og Nordisk Komponistråd, som er vertskap for og eier festivalen, tror jeg at jeg med sikkerhet kan si at dere i løpet av de neste dagene vil synes det er påfallende hvor bredt uttrykksområdet i nord er, og hvor forskjellige de ulike musikalske uttrykkene som er skapt i Norden er. De nordiske musikksamfunnene er individuelt små, i en global sammenheng, men sammen er vi en kraft å regne med – ofte sett på som en enhet. Vi tror at vi kan dyrke begge deler: særpreg i hvert av de nordiske landene, og også det nordiske samfunnet.

Jeg er veldig glad for at festivalen finner sted her i Bodø, lenger nord enn festivalen noen gang har funnet sted før. Det var en enkel beslutning å plassere festivalen i Bodø, med sitt rike musikalske miljø, med mange moderne, attraktive fasiliteter og et nysgjerrig og entusiastisk publikum. Festivalteamet, med festivaldirektør Therese Ulvo i spissen, har satt sammen et program med noen av de beste og mest originale nye verkene fra hele Norden, mens de aktivt har involvert lokale musikere, ensembler, artister, utdanningsinstitusjoner og studenter, og med dette styrket og etablert bånd mellom lokale, regionale, nasjonale og internasjonale samfunn som forhåpentligvis vil ha effekt langt utover festivaldagene.

En stor takk til alle som har bidratt til å få dette til, jeg er sikker på at det blir noen minneverdige dager.

Før vi fortsetter programmet, vil jeg utbringe en skål til dere alle. Takk for at akkurat du er her, og takk for akkurat dine bidrag.»

Styreleder Jørgen Karlstrøm med Ida Maria Pinnerød, ordfører i Bodø og EU-ambassadør Thierry Béchet.