Nordisk komponistråd har fått ny nettside

Nordisk kompistråd har laget en ny nettside der man vil finne informasjon om arbeidet i rådet og i våre søsterorganisasjoner i Norden. Etter hvert rådsmøte vil det publiseres en uttalelse på siden.

Det er laget en samlet historisk oversikt over Nordic Music Days, og man kan søke i databasen til NMD helt tilbake til starten.

Lenker:
Nordisk komponistråd, hjemmeside
Uttalelse etter rådsmøte i Reykjavik
Historisk database Nordic Music Days