Nordiske Musikkdager 2021 på Færøyene

Røtur / Rødder / Roots

Hele Tórshavn kommer til å syde av ny nordisk musikk, når festivalen Nordiske Musikkdager for første gang noensinne avholdes på Færøyene 14.-17. april 2021. Ut over å ha et ekstra fokus på musikk med et sterkt element av iscenesettelse og lydkunst i byrommet, byr festivalen også på workshops og prosjekter med barn og unge, et seminar om komposisjonspedagogikk i Norden, felles måltider og et film- og debattprogram.

Programmet er tilrettelagt ut fra temaene:

  • Røtter
  • Møt deg selv gjennom en annen
  • Det lokale og det globale
     

Det er festivalens visjon, at møter mellom publikum og annerledes konsertformater vil skape en sterk og nærværende opplevelse for publikum, hvor det skapes grobunn for at Færøyenes unike musikktradisjoner og de deltakende kunstneres egne dype røtter kan nære hverandre gjensidig.

Konserter og events over alt
Nordiske Musikkdager 2021 blir til gjennom en lang rekke samarbeider lokalt. Konsertene realiseres derfor overveiende sammen med færøyske musikere, ensembler og kor som Aldubáran, Færøyenes Symfoniorkester, Kingosangere fra Tjørnevík og koret Tarira, men også med andre nordiske solister og ensembler, som dermed er med på å styrke nettverk og samarbeider mellom komponister og musikere på tvers av Norden.

Publikum vil blant annet kunne møte en lydinstallasjon i det lokale kjøpesenteret, høre klokkespill i byrommet, oppleve elektronisk musikk i Domkirken, dokumentaropera i Nordens Hus, et film- og debattprogram med andre vinkler på musikken og delta i færøysk kjededans på avsluttningskvelden.

Konsertene avvikles på en rekke forskjellige konsertsteder i Tórshavn – Nordens Hus, Perlan, Reinsaríið, Sirkus, Domkirken samt Færøyenes Kunstmuseum og Musikkskolen – dels for å matche rammer, program og formater og skape forskjellige konsertopplevelser, dels for å nå ut til så mange forskjellige publikummere som mulig.

Et helt spesielt konsertprogram på festivalen blir en rekke huskonserter – konserter i private hjem – i forskjellige bydeler i Tórshavn. Her vil lokale beboere forvandle sine hjem til et konsertsted, hvor publikum tilbys en intim konsertopplevelse med ny nordisk musikk, mat og drikke. En tradisjon med røtter langt tilbake i færøysk kultur, hvor det sosiale liv i små og isolerte bygder utspilte seg i folks private hjem.

Samarbeid med skoler og utdanningsinstitusjoner

Forut for og under festivalen møtes profesjonelle kunstnere fra Norden med lokale barn, unge og deres lærere rundt prosjekter med lyd og musikk på folkeskoler i Tórshavn, på utdanningsinstitusjonen Glasír samt Musikskolen i Tórshavn.

I noen prosjekter skal elevene skape musikk, installasjoner og lydvandringer i byrommet, i andre skal de både skape og fremføre sin egen musikk, og i atter andre handler det om med et utgangspunkt i festivalens temaer å sette lyd og musikk som kunstnerisk uttrykk og musikkens samfunnsmessige verdi til debatt.

Film- og debattprogram
Under festivalen vil der på spillestedet Reinsaríið være et film- og debattprogram, som tilbyr en annen vei inn i musikken og setter den i relasjon til aktuelle temaer i samfunnet omkring oss. Hver kveld byr på film, samtaler og musikk, hvor den røde tråd vil være ”annenhet” – et begrep som på hver sin måte går igjen i festivalens tre temaer, og som samtidig er en del av Nordiske Musikkdagers kjernevisjon: å skape rom for opplevelser der deltakere og publikum møter seg selv gjennom en annen eller det andre, for derigjennom å etterlate spor på Færøyene og så nye frø.

FAKTA:
Om Nordiske Musikkdager
Festivalen Nordiske Musikkdager turnerer årlig mellom de nordiske landene og organiseres på skift av de nordiske komponistforeningene for Nordisk Komponistråd.

Festivalen på Færøyene skulle ha vært avviklet i september 2020, men er pga. den usikre COVID-19 situasjonen blitt utsatt til 2021.

Nordiske Musikkdager på Færøyene organiseres av Felagið Føroysk Tónaskøld og Dansk Komponistforening i samarbeide med Nordens Hus på Færøyene.

Størstedelen av programmet er kuratert på bakgrunn av en åpen idéutlysning, der profesjonelle kunstnere med tilknytning til Norden har kunnet sende inn forslag. De utvalgte kunstnerne kommer fra Færøyene, Grønland, Danmark, Island, Sverige, Norge og Finland.

Kuratorene bak Nordiske Musikkdager 2021 består av komponistene Tine Louise Kortermand (DK), Gunnar Karel Másson (IS), Sunleif Rasmussen (FO) og publikumskurator Anne Boukris (DK).

Samarbeidspartnere:
Nordiske Musikkdager avholdes med generøs støtte fra:

Nordisk Kulturfond
Nordens Hus i Færøerne
Den Lätterstädtska Föreningen
Færøsk Kulturfond
Det færøske udenrigs- og kulturministerium
Augustinusfonden
Statens Kunstfond
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond
Knud Højgaards Fond
Ingwersenske Fond
Bestles Fond
Koda Kultur

Festivalsiden:
www.nordicmusicdays.org

Relaterte sider:
Nordisk Komponistråd
Dansk Komponistforening
FST – Föreningen Svenska Tonsättare
Suomen Säveltäjät ry – Finsk Komponistforening
Tónskáldafélags Íslands – Island Society of Composers
Felagið Føroysk Tónaskøld – The Faroe Islands Society of Composers