Nye tillitsvalgte i Komponistforeningen

Styreleder Jørgen Karlstrøm og nestleder Stine Sørlie gjenvalgt for ny to-årsperiode. Komponistforeningens generalforsamling ble avholdt digitalt 5. juni og strømmet direkte fra Sentralen til Zoom.

Valgkomiteen besto i år av Ståle Kleiberg (leder), Ragnhild Berstad og Bjarne Kvinnsland. I innstillingsarbeidet har komiteen tatt hensyn til bredden som er i foreningen, og har søkt etter kandidater som representerer ulike geografiske miljø, sjangre og stilarter. De har videre forsøkt å oppnå lik representasjon av begge kjønn, i tillegg til aldersfordeling. Valgkomiteen har også hatt langsiktig rekruttering i blikkfeltet.

De tillitsvalgte er i aldersspennet fra 28 til 68 år. Alle tiårene fra 1950-tallet til 1990-tallet er representert med en liten overvekt på de som er født på 1970-tallet, dvs. mellom 40 og 50 år.

Kjønnsfordelingen er 58/42 prosent: 15 menn og 11 kvinner.

STYRET
Styreleder
Jørgen Karlstrøm (2020-2022)

Nestleder
Stine Sørlie (2020-2022)

Styremedlemmer
Ragnar Rasmussen (2020-2022)
Bente Leiknes Thorsen (2019-2021)
Helge Iberg (2019-2021)

Varamedlemmer
1. Martin Hirsti-Kvam (2020-2021)
2. Mathilde Grooss Viddal (2020-2021)
3. Sigurd Fischer Olsen (2020-2021)

MUSIKKFAGLIG UTVALG (MU)
Leder
Bjørn Morten Christophersen (2020-2022)

Medlem
Marcus Paus (2019-2021)
Lene Grenager (2019-2021)
Agnes Ida Pettersen (2020-2022)

Vara
Anders Tveit (2020-2022)
Hans Blok (2019-2021)

STIPENDKOMITEEN
Leder
Gyrid Nordal Kaldestad (2020-2022)

Medlem
Craig Farr (2019-2021)
Dagfinn Koch (2020-2022)
Ida Heidel (suppleringsvalg, 2020-2021)

Vara
Ewa Serafin (2019-2021)
Jan Martin Smørdal (2019-2021)


VALGKOMITEEN
Medlemmer
Ragnhild Berstad (2019-2021)
Bjarne Kvinnsland (2019-2021)
Knut Vaage (2020-2022)

Vara
Oddrun Lilja Jonsdottir (2020-2022)


DESISORER
desisor 1 Kaja Bjørntvedt (2020-2021)
desisor 2 Gisle Krogseth (2020-2021)