Nysaldert budsjett: Abid Q. Raja vil sikre rettighetshavere bedre

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja.
Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Kulturministeren har hørt oss!
På en pressekonferanse om nysaldert budsjett fredag 20. november varslet Abid Raja at departementet nå jobber med justeringer for at rettighetshavere skal bli omfattet av støtteordningene som er opprettet i forbindelse med korona-pandemien. 

«Slik stimuleringsordninga er innretta, så vil TONO-vederlaget som kommer til utbetaling til rettighetshavere i 2021, bli vesentlig redusert. Det vil jeg allerede nå varsle at vi er innstilt på å gjøre noe med, og vi vil komme tilbake til dette så snart vi har noe å melde og vi har planlagt de ulike innrettingene på det. Så vet dere det, at det jobber vi med, sa Abid Raja under pressekonferansen. 

Kulturministeren begrunnet utsagnet med at departementet har sett at de grepene som til nå er tatt, ikke har truffet rettighetshaverne godt nok. Dette har TONO formidlet til oss, understreket Raja.  

I tillegg til at arbeidet med å justere stimuleringsordningen, er det i nysaldert budsjett lagt opp til å øke bevilgningen til kompensasjonsordningen, å gjøre justeringer i ordningene og å øke saksbehandlingsressurser til Kulturrådet. Du kan lese om disse endringene her>>>

Fredagens pressekonferanse kan sees på nett-TV her>>>