Nytt styre i Komponistforeningen

Komponistforeningens generalforsamling ble avholdt onsdag 22. mai 2019. I år var to av styremedlemmene på valg, i tillegg til de tre varaplassene til styret. Valgkomitéen innstilte Bente Leiknes Thorsen til gjenvalg som styremedlem. Helge Iberg var innstilt som ny kandidat til medlem av styret, også han med en erfaring og lang fartstid i feltet.

STYRET f.o.m. 22. mai 2019.

Jørgen Karlstrøm (1981) er styreleder i Komponistforeningen, og har vært det siden 20. mai 2016. Han er for tiden også president i Nordisk komponistråd. Karlstrøm er komponist, musiker og plateprodusent. Han har studert ved Griegakademiet, Hochschule für Musik Hanns Eisler i Berlin, og Norges musikkhøgskole. Han har samarbeidet med dirigenter som Pierre André Valade og Jukka Pekka Saraste, og har hatt bestillingsverk fra bl.a. KORK, Oslo Sinfonietta, Oslo-Filharmonien, NOSO og Ardittikvartetten. Jørgen Karlstrøm er nestleder i TONOs styre, og har vært det siden 22. juni 2017. Karlstrøm er også visepresident i den europeiske komponistorganisasjonen ECSA, og styreleder for ECSAs komite for kunst- og samtidsmusikk.

Foto: Renate Madsen, 2019.

Stine Sørlie (1978) er nestleder i Komponistforeningen. Hun er komponist, utdannet ved Gotland Tonsättarskola og Norges musikkhøgskole. Hun har hatt en rekke fremføringerbåde hjemme og ute, og har skrevet verk for solo- og kammermusikk-besetninger, orkestermusikk, samt musikk for film, teater og dans. Hun har vært styremedlem og leder i nyMusikks komponistgruppe (NMK) og har representert NMK i Norwaco og Kopinor. Siden 2011 har hun vært norsk leder for nu:nord, et prosjekt som involverer komponister og musikere i Canada, UK og Norge. Hun har vært TONO-medlem siden 2006.

Foto: Renate Madsen, 2019.

Jan Erik Mikalsen (1979) er utdannet ved Griegakademiet i Bergen og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Han har i styret for NKF i flere perioder og en periode i styret for Ny Musikks Komponistgruppe. Jan Erik er blitt fremført av de fleste norske orkestre og ensembler og har hatt et betydelig antall verk fremført internasjonalt. Parts II for Orchestra ble urfremført av Tokyo Filharmoniske orkester og tildelt Edvard Prisen i 2012. I 2015 ble han kåret til vinner av The 62nd International Rostrum of Composers. Han ble valgt til INTRO-komponist i perioden 2014–16. Mikalsen har vært representert ved toneangivende festivaler som Présences i Paris, Huddersfield Contemporary Music-Festival, Pablo Casals Festival, Casa da Musica, Nordiske Musikkdager og under Ultimafestivalen.

Foto: Renate Madsen, 2019.

Bente Leiknes Thorsen (1980) er utdannet ved Norges musikkhøgskole 2001-2007. Hun har skrevet soloverk og verk for kammerbesetninger, men det er særlig større besetninger og besetninger med den menneskelige stemme hun fokuserer på. I mange av Thorsens verk tar musikken et tydelig skritt ut av konsertsalen gjennom bruk av lyder fra hverdagen. Hun har, og har hatt, en rekke verv i musikklivet. Bente er valgt til vervet som styremedlem for to år.

Foto: Renate Madsen, 2019.

Helge Iberg (1954) er en komponist og pianist som beveger seg i spennet fra jazzens åpne landskap og til moderne samtidsmusikk. Musikken hans er bestilt og fremført av Norges fremste solister, symfoniorkestre og festivaler. Han har utgitt en rekke CD-er og fått priser for prosjektene sine. Helge Iberg har skrevet bøker og essays om kultur og humanisme. Han har tidligere erfaring fra MU. Helge er valgt inn som styremedlem for to år.

Foto: Privat.

VARAMEDLEMMER I STYRET f.o.m. 22. mai 2019:

Agnes Ida Pettersen (1981) var innstilt til gjenvalg som 1. varamedlem av styret for et år. Agnes har en variert produksjon av akustisk, elektroakustisk og scenisk musikk. Hun har utdanning i komposisjon fra Norges musikkhøgskole, i tillegg til musikkvitenskap ved UIO. Agnes har vært faglig engasjert og aktiv som 1. vara til styret i flere perioder. Hun har deltatt på styremøter i Komponistforeningen og har i løpet av periodene blitt valgt som likestillingsombud i NKF. I sistnevnte rolle har hun vært pådriver til flere seminar for de kvinnelige medlemmene i NKF. Hun er opptatt av organisasjonsarbeid, og er en viktig ressurs for NKF.

Foto: Håkon Elias Pettersen.

Sigurd Fischer Olsen (1976) ble innstilt til gjenvalgt som 2. varamedlem av styret for et år. Han har erfaring som tidligere medlem av styret i NKF, i tillegg til viktig erfaring fra flere andre styreverv. Sigurd Fischer Olsen er utdannet komponist fra Griegakademiet i Bergen hos Morten Eide Pedersen, og i Freiburg i Tyskland hos Mathias Spahlinger. Sigurd bor i Bergen og underviser i komposisjon ved Grieg Akademiet. Han har vært leder i Ny Musikk Bergen og kunstnerisk leder for ensemblet Bergen Music Pool.

Foto: Privat.

Mathilde Grooss Viddal (1969) ble innstilt som ny kandidat i vervet som 3. vara i styret og valgt for et år. Hun har lang fartstid i bransjen, og er, selv som nytt medlem, en god kandidat også for andre verv i foreningen. Mathilde Grooss Viddal er komponist og utøver innenfor flere sjangrer. Hun er leder av FriEnsemblet, og har spilt i flere andre konstellasjoner. I 2018 var hun en av 10 vinnere som fikk den internasjonale prisen Global Women in Music for Human Rights. Mathilde har utdanning i komposisjon og musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, videreutdanning i jazzkomposisjon fra Høgskolen i Agder, og som programingeniør ved Gjøvik Ingeniør Høyskole.

Foto: Arne Raanaas.

VALGKOMITEEN 2019
Valgkomitéen har i år bestått av Dagfinn Koch, Kristin Bolstad og Ståle Kleiberg. I arbeidet med innstilling av kandidater for verv i NKF, har de tatt hensyn til bredden i foreningen – og forsøkt å få med kandidater som representerer ulike geografiske miljø, sjangre og stilarter. De har også forsøkt å oppnå lik representasjon av begge kjønn, i tillegg til aldersfordeling.

Relaterte lenker: