Om Koronaviruset og Komponistforeningens arrangementer

Komponistforeningen følger Folkehelseinstituttets anbefalinger og diskuterer også med relevante organisasjoner og samarbeidspartnere hvordan vi skal forholde oss til koronaviruset SARS-Cov-2 og spredningen av sykdommen covid-19.

Når det gjelder våre egne arrangementer og reiser legger vi per dags dato opp til at de avholdes etter planen. Vi vil samtidig holde oss nøye oppdatert på utviklingen, og følge de gjeldende anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

Illustrasjon: denisismagilov

Vi vil ta nødvendige forholdsregler på våre arrangementer og oppfordrer i tillegg alle medlemmer til å orientere seg mot de retningslinjer som kommer fra lokale myndigheter, det være seg egen kommune eller helseforetak.

Folkehelseinstituttes råd ved store arrangementer knyttet til koronasmitte.

Dette skriver Creo om Koronavirus og avlysninger.

NKFs ARBEIDSBOLIG I PARIS OG ANDRE REISER
Komponistforeningen vil forholde seg til generelle reiseanbefalinger fra norske myndigheter. Dersom det blir restriksjoner på våre reisemål og du av den grunn må avbestille en reise til Paris eller Classical:Next, som er vår neste reise med delegater, kan du gjøre det uten å måtte betale egenandel. 
Ta kontakt via komponist@komponist.no, om dette blir nødvendig.

Vi følger opp fortløpende med mer informasjon dersom det berører vår virksomhet.   

Ny oppdatering 11.03.2020: Komponistforeningens fagseminar avlyst

Relaterte saker:
Norske helsemyndigheter anbefaler nå at alle arrangementer med over 500 deltagere avlyses.

Kulturinstituasjoner avlyser alle forestillinger