Oppfølgingsbrev til Abid Raja fra Kunstnernettverket

Til Kulturminister Abid Raja

Takk for møte i går, der vi blant flere ting også fordypet oss i en mulig økning av stipendmidlene. Kunstnernettverket mener dette tiltaket vil treffe både riktig og bredt. Vi vil derfor konkretisere forslaget og be om en dobling av dagens stipendmidler.

Kunstnernettverket har nedfelt i sitt program at det må etableres bedre stipendordninger.

Kunstnerstipend er viktig for å sikre nyskaping, frie ytringer og demokratisk deltakelse i kunstneryrket, og bidrar til et rikt og mangfoldig kunst og kulturtilbud.

Kun 10,1 % av alle kunstnere som søkte Statens kunstnerstipend for 2019 fikk tilslag på søknaden. Utvalgsleder for Statens Kunstnerstipend uttalte i forbindelse med annonseringen av 2019-tildelingene at «Dersom vi skal følge opp Kulturmeldingens mål om å sikre kunst av ypperste kvalitet er en styrking av stipender til kunstnerne det mest effektive tiltaket».

Stipendkomiteene og Utvalget for statens kunstnerstipend rapporterer årlig om at et stort antall godt kvalifiserte søknader får avslag. Til sammenlikning er tildelingsprosenten på antall tildelinger 39 % for søkerne til Kulturfondet (Årsrapport 2018).

Statens kunstnerstipend har den desidert laveste tildelingsprosenten, og det er sterkt behov for å øke tildelingsprosenten.

For å innhente etterslep fra perioden lønnsreformen ble prioritert, ble det for 2020 stilt krav om 100 stipendhjemler til fordeling på samtlige kunstnergrupper.

Vi ser imidlertid at koronakrisen har skapt et ekstraordinært behov for tiltak som treffer samtlige kunstnergrupper.

Kunstnernettverket ber derfor regjeringen doble dagens stipendmidler som et fase 3 tiltak for kunstnere slik at det blir en ekstra søkerunde for stipender i 2020.

Vi ber også om at de friske stipendmidlene utbetales så snart som mulig og kanaliseres til stipendkomiteene via Statens kunstnerstipend. Det vil gjøre det mulig å lyse ut stipendene allerede før sommerferien og foreta en vurdering og utbetaling til høsten.

Med vennlig hilsen
på vegne av Kunstnernettverket,

Knut Alfsen – Norsk Skuespillerforbund
Jørgen Karlstrøm – Norsk Komponistforening
Hanne Øverland – Norske Kunsthåndverkere
Hans Ole Rian – Creo
Monica Boracco – Dramatikerforbundet

Representanter fra Kunstnernettverket. fra venstre
Jørgen Karlstrøm – Norsk Komponistforening
Knut Alfsen – Norsk Skuespillerforbund
Hans Ole Rian – Creo
Monica Boracco – Dramatikerforbundet
Hanne Øverland – Norske Kunsthåndverkere

Relatert artikkel:
Raja jobber med krisehjelp til kunstnerne (Dagsavisen, 27. mai 2020)