Opprop om sang i skolen – aksjon med allsang foran Stortinget 12. juni

34 nasjonale musikk- og kulturorganisasjoner står sammen om et opprop for å sikre sangens fremtid i det norske skoleverket. Norsk Komponistforening er blant organisasjonene som støtter oppropet.

Kravene i oppropet:
1. Den daglige sangen på skolen
2. Et kompetanseløft innenfor sang for både dagens og morgendagens lærere
3. Sangens posisjon i norsk læreplan
4. Sangen som del av den generelle styrkingen av de estetiske fagene på skolen, samt av skolens kulturelle plattform

Daglig sang på skolen! Foto: Adobe, lisensiert

Bakgrunn:
Sang er et av våre viktigste kulturuttrykk, og har vært en sentral del av den norske skolehverdagen gjennom århundrer. Dessverre viser både forskning og praktisk erfaring at det synges betydelig mindre i dagens skole enn før. Sang som fagområde er heller ikke lenger ivaretatt i lærerutdanningen. Sang som begrep er fjernet fra overordnet del i læreplanen. Det er også fjernet i forslaget til fagplanen i norsk og i andre fag der sangen alltid har vært en naturlig del av undervisningen.

Mer enn 40 prosent av alle skoler har ikke fagutdannede lærere til å undervise i musikkfaget.Nedbyggingen av sangen i lærerutdanningen som har skjedd over tid har ført til at det finnes liten trygghet og motivasjon hos nye lærere til å utøve sang i timene. Lærerne får i utdanningen heller ikke nok kompetanse om repertoar, sangtradisjoner eller om kulturarv. Sangvalget på skolen blir derfor ofte tilfeldig, lite hensiktsmessig og ofte styrt av kommersielle plattformer og aktører. Sang uten singback-lydfiler skjer snart kun unntaksvis på skolen. Alt dette vekker stort engasjement og bekymring hos en rekke enkeltpersoner, foreldre, organisasjoner og institusjoner. De ser et tap både for det enkelte oppvoksende individ, og for Norge som kulturnasjon.

Les hele oppropet på http://syngiskolen.no

Aksjon med allsang foran Stortinget:

12. juni er skolens sangdag. I den anledning arrangerer organisasjonene bak oppropet en aksjon foran Stortinget kl 16: Vi synger ut for sang i skolen!

Vi vil:
• at alle barn skal få synge hver dag i skolen
• styrke sangen i de nye læreplanene
• sikre at lærerne er trygge til å lede sang

Bli med og syng på Eidsvolls plass onsdag 12. juni kl. 16.00. #syngut

Sangtekstene legges ut på http://syngiskolen.no i forkant av aksjonen. Rettighetene er avklart for den tiden aksjonen varer.

Følgende organisasjoner stiller seg bak oppropet:
Krafttak for sang, Musikk i Skolen, Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund, Koralliansen, Ung i Kor, Ung kirkesang, Norges Korforbund, Norsk sangerforum, Norsk Sangerforbund, Norges kirkesangforbund, Foreningen norsk kordirigenter – FONOKO, CREO – forbundet for kunst og kultur, SEF – Samarbeidsforum for estetiske fag, Musikk fra livets begynnelse, Skapia, Norsk kulturskoleråd, FolkOrg, Norges Sangerforbund, De Unges Orkesterforbund, KFUK-KFUM Norge, Musikkpedagogene Norge, Norsk Forening For Musikkterapi, Dissimilis, Samspill International Music Network, Dextra Music, Norsk Komponistforening, NOPA, Norsk fagråd for musikk, dans og drama, Norsk Kvedarforum, Den Norske Opera & Ballett, Noregs ungdomslag, Norsk Viseforum og TONO.

Syng ut! Foto: Adobe, lisensiert

Lenker:

  • Hør på NRK Østlandssendingen mellom 8.30 og 9.00. Ulrika Bergloth-Plur fra Musikk i skolen snakker om Skolenes sangdag og aksjonen foran Stortinget. Barn fra Hebekk skole i Ski er med og synger.
  • Innslag på NRK Dagsrevyen 12. juni kl 21


Alle foto i dette innlegget er fra Adobe, gyldig lisensiert av NKF.