Komponistforeningen fremmer to konkrete tiltak i neste revisjon av NRK-plakaten

I mai var styreleder Jørgen Karlstrøm og daglig leder Ida Habbestad i møte med Kulturdepartementet (KUD) vedrørende NRK-plakaten og norsk musikkliv. Denne uken sa Jørgen Karlstrøm i et intervju med Vårt Land at NRK omgår kravet om norsk musikk. Onsdag 30. september sendte Komponistforeningen et nytt innspill til KUD med to konkrete tiltak i neste revisjon av NRK-plakaten. Les mer…

Nordiske Musikkdager 2021 på Færøyene

Hele Tórshavn kommer til å summe av ny nordisk musikk, når festivalen Nordiske Musikkdager for første gang noensinne avholdes på Færøyene 14.-17. april 2021. Ut over å ha et ekstra fokus på musikk med et sterkt element av iscenesettelse og lydkunst i byrommet, byr festivalen også på workshops og prosjekter med barn og unge, et seminar om komposisjonspedagogikk i Norden, felles måltider og et film- og debattprogram. Les mer…

Hvem er Årets utøver 2020? Foreslå kandidater!

Komponistforeningen har delt ut Årets utøver siden 1985. Prisen går til en utøver eller et ensemble, på høyt profesjonelt nivå, som har gjort en særlig innsats for norsk samtidsmusikk det siste året eller over en lengre periode. Prisvinneren mottar en pengegave på totalt 100 000 kroner til nye konserter eller aktiviteter som fremmer norske nålevende komponister. Hvem som får årets pris kan du være med å gi innspill til. Frist for forslag er 15. oktober. Les mer…

Vi styrker staben med en politisk rådgiver

I 2017 nedsatte styret et kunstpolitisk utvalg som et pilotprosjekt. Utvalget skulle bidra til Komponistforeningens politiske arbeid, og startet med å systematisere Komponistforeningens kulturpolitiske ståsted. Arbeidet går nå over i en annen form. Da programpunktene begynte å bli klare, så styret et behov for å styrke staben med en ansatt som kunne koordinere og bistå i det videre politiske arbeidet. Våren 2020 lyste vi derfor ut et engasjement som politisk rådgiver og mandag hadde Heidi Vibeke Pedersen sin første arbeidsdag i administrasjonen. Les mer…