Påminnelser

I påskeuken brant store deler av Notre-Dame i Paris. Saken fikk stor oppmerksomhet over hele verden. Reaksjonene viste at bygget representerer viktige symbolske, politiske og historiske verdier, som mange på et eller annet vis i sitt daglige liv har tatt for gitt. Brannen minner oss om at disse verdiene ikke er noen selvfølge. De er forgjengelige og kan forsvinne i et øyeblikk, uten at vi egentlig har fått tenkt oss om. Uten at vi fikk si vår mening.

Paris mandag 15. april 2019: En av Europas mest besøkte turistattrasjoner, med 14 millioner besøkende hvert år, står i full fyr. Notre-Dame- katedralen i Paris er et av gotikkens mest betydelige monumenter. Nesten 900 år med kulturhistorie kan gå tapt.
Foto: Adobe Stock, lisensiert

Vi lever i en tid hvor slike endringer finner sted, ikke bare som uhell, mange strukturelle endringer skjer også planlagt. Vi ser at strukturer og systemer vi i fellesskap har brukt mange tiår på å bygge sammen, bygges ned — og i noen tilfeller fragmenteres. Et eksempel er endringene som har skjedd i NRK, hvor flere av radiokanalene er basert på en sjangertenkning om musikk som aller mest er markedsorientert, og som verken passer musikkhistorien, det grensesprengende musikkfeltet av i dag, eller mulighetene for utvikling i fremtiden. 

Hva er vår plass i dette bildet?

Midt i endringstidene er det samtidig mange positive muligheter. I de fleste endringer finnes det også et potensial for å være med på å forme hva fremtiden skal bli. Vi lever i et samfunn med stor økonomisk velstand, og et høyt utdanningsnivå. Dette er gode forutsetninger for at vi som organisasjon også i fremtiden vil ha muligheter til å bidra til å forme den norske musikkhistorien gjennom musikken dere skriver og det kulturpolitiske arbeidet foreningen gjør.

Jørgen Karlstrøm, styreleder. Foto. Renate Madsen
Jørgen Karlstrøm, styreleder. Foto. Renate Madsen, 2019

Mitt ønske er at vår forening skal være en motvekt til det lettvinte, det kortsiktige og det populistiske. Vi er en forening av kunnskap. Dere, medlemmene, har et vell av evner, ferdigheter og kunnskaper få andre i Norge besitter, og med en kunstnerisk praksis som også er langsiktig, som ofte strekker seg både bakover og fremover i tid. Som forening arbeider vi også langsiktig i både prosjekter og målsettinger. Vi tenker nytt, og vi har samtidig med oss en historie vi forvalter.

Dette er blant våre fremste kvaliteter og særegenheter, som forening og som kunstnere. Fra dette fundamentet arbeider vi for at komponister i Norge skal ha gode betingelser for sin frie kunstutøvelse, det være seg flere stipender fra staten, bedre fordelingssystemer i TONO, eller gjennom foreningens egne medlemstilbud. Og fra det samme fundamentet jobber vi for at endringene rundt oss ikke skal finne sted uten av vi har sagt vår mening.

Jørgen Karlstrøm, styreleder
Norsk Komponistforening