Representasjon

2019-20

Følgende representanter er enten oppnevnt av Komponistforeningens styre / generalforsamling, valgt av andelshaverne i TONO eller representerer i kraft av sitt medlemsskap i Norsk Komponistforening:

TONOs STYRE 2019-20
Jørgen Karlstrøm, nestleder
Stine Sørlie
Knut Olaf Sunde, 1. vara
Kristin Bolstad, 2. vara

TONOs KONTROLLKOMITÉ 2019-21
Bjørn Bolstad Skjelbred, representant
Therese Birkelund Ulvo, vararepresentant

TONOs VALGKOMITÉ 2019-21
Klaus Sandvik, representant
Peter Tornquist, vararepresentant

TONOs STYREUTVALG
Jørgen Karlstrøm, nestleder

TONOs FORDELINGSUTVALG 2019-20
Christian Blom, representant
Rune Rebne, representant
Jørgen Karlstrøm, vararepresentant
Glenn Erik Haugland, vararepresentant

TONOs MUSIKK- OG TEKSTFAGLIGE UTVALG 2018-2019
Bjørn Howard Kruse, representant
Lene Grenager, representant
David Stephen Grant, vararepresentant
Cecilie Ore, vararepresentant

TONO – EDVARDPRISEN JURY
Peter Edwards, medlem
Kristin Norderval, medlem

TONOs STIPENDKOMITÉ

Jon Øivind Ness, medlem
Kari Beate Tandberg, medlem

KOPINOR STYRET
Bente Leiknes Thorsen, varamedlem

KOPINOR REPRESENTANTSKAPET
Stine Sørlie, medlem
Agnes Ida Pettersen, varamedlem

KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND
Kristin Bolstad, medlem 2019–2022
Rune Rebne, medlem 2019–20
Charlotte Piene, varamedlem 2019–20
Sigurd Fischer Olsen, varamedlem 2019–20

DET NORSKE KOMPONISTFOND 2018–2021
Natasha Barrett, styremedlem
Håkon Thelin, styremedlem
Craig Farr, varamedlem
Ellen Lindquist, varamedlem

FOND FOR LYD OG BILDE
oppnevnes av KUD etter innstilling fra NKF
Eva Holm Foosnæs, medlem fagutvalg for musikk, 2018–20
Glenn Erik Haugland, medlem utvalg for fonogram, 2018–20

MUSIKKARVPROSJEKTET
Asbjørn Schaathun, styremedlem

SAFEMUSE – SAFE MUSIC HAVENS INITIATIVE
Julian Skar, styremedlem

ARNE NORDHEIMS KOMPONISTPRIS
oppnevnes av KUD etter innstilling fra NKF
Sven Lyder Kahrs, jurymedlem

KUNSTNERNETTVERKET
Jørgen Karlstrøm, medlem

KUNSTNERPOLITIKKUTVALGET, KUNSTNERNETTVERKET
Jørgen Karlstrøm, medlem

ULTIMAS STYRE
Yngve Slettholm, styreleder
Bente Leiknes Thorsen, styremedlem

MUSIKKINDUSTRIENS NÆRINGSRÅD
Jørgen Karlstrøm, rådsmedlem

INTERNASJONALT

NORDISK KOMPONISTRÅD
Jørgen Karlstrøm, president

ECSA
Jørgen Karlstrøm, visepresident

ECF Committee (Art & Contemporary Music)
Jørgen Karlstrøm, styreleder