Representasjon

Følgende representanter er enten oppnevnt av Komponistforeningens styre / generalforsamling, valgt av andelshaverne i TONO eller representerer i kraft av sitt medlemsskap i Norsk Komponistforening:

TONOs STYRE 2020-21
Jørgen Karlstrøm, leder
Stine Sørlie
Knut Olaf Sunde, 1. vara
Gunhild Seim, 2. vara

TONOs KONTROLLKOMITÉ 2019-21
Bjørn Bolstad Skjelbred, representant
Therese Birkelund Ulvo, vararepresentant

TONOs VALGKOMITÉ 2019-21
Klaus Sandvik, representant
Peter Tornquist, vararepresentant

TONOs STYREUTVALG
Jørgen Karlstrøm, nestleder

TONOs FORDELINGSUTVALG 2020-2021
Rune Rebne, representant
Glenn Erik Haugland, vararepresentant
Knut Olaf Sunde, representant
Jørgen Karlstrøm, vararepresentant

TONOs MUSIKK- OG TEKSTFAGLIGE UTVALG 2020-2021
Cecilie Ore, representant
Rebecka Ahvenniemi, vararepresentant
Marcus Paus, representant
Kjell Samkopft, vararepresentant

TONO – EDVARDPRISEN JURY
Peter Edwards, medlem
Kristin Norderval, medlem

TONOs STIPENDKOMITÉ

Jon Øivind Ness, medlem
Anne Hytta, medlem
Rube Rebne, vara
Hilde Marie Olsen, vara 

KOPINOR, STYRET
Bente Leiknes Thorsen, medlem

KOPINOR, REPRESENTANTSKAPET
Stine Sørlie, medlem
Agnes Ida Pettersen, varamedlem

KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 2021-2024
David Bratlie, styremedlem 2021–2024
Frode Haltli, varamedlem 2021–2024
Gunnhild Seim, varamedlem2021–2024

DET NORSKE KOMPONISTFOND 2018–2021
Natasha Barrett, styremedlem
Håkon Thelin, styremedlem
Craig Farr, varamedlem
Ellen Lindquist, varamedlem

FOND FOR LYD OG BILDE
oppnevnes av KUD etter innstilling fra NKF
Ellen Sejersted Bødtker, medlem fagutvalg for musikk, 2020–22
Steinar Yggeseth, varamedlem fagutvalg for musikk, 2020–22
Sverre Indris Joner, medlem utvalg for fonogram, 2020–22

FOND FOR LYD OG BILDE, STYRET
Bjørn Bolstad Skjelbred, varamedlem

MUSIKKARVPROSJEKTET
Asbjørn Schaathun, styremedlem

MUSIKKINDUSTRIENS NÆRINGSRÅD
Jørgen Karlstrøm, rådsmedlem

SAFEMUSE – SAFE MUSIC HAVENS INITIATIVE
Julian Skar, styremedlem

SAFEMUSE – SAFE MUSIC HAVENS INITIATIVE, VALGKOMITÉ
Stine Sørlie, medlem

ARNE NORDHEIMS KOMPONISTPRIS
oppnevnes av KUD etter innstilling fra NKF
Sven Lyder Kahrs, jurymedlem

BALLADES RÅDSMØTE
Styreleder NKF/Daglig leder NKF

KUNSTNERNETTVERKET
Jørgen Karlstrøm, medlem

KUNSTNERPOLITIKKUTVALGET, KUNSTNERNETTVERKET
Jørgen Karlstrøm, medlem

ULTIMAS STYRE
Yngve Slettholm, styreleder
Bente Leiknes Thorsen, styremedlem

ULTIMAS VALGKOMITÉ
Lene Grenager, varamedlem

ULTIMAS RÅD
Styreleder NKF/Daglig leder NKF


INTERNASJONALT

NORDISK KOMPONISTRÅD
Jørgen Karlstrøm, rådsmedlem

ECSA
Jørgen Karlstrøm, visepresident

ECF Committee (Art & Contemporary Music)
Jørgen Karlstrøm, styreleder