Revidert nasjonalbudsjett: Langt fra godt nok.

I dag, tirsdag 12. mai, la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. 

Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening, er ikke imponert over kulturministerens fanesaker i revidert nasjonalbudsjett. Vi trenger flere målrettede tiltak. Foto: Nina Hurum.

– Ut fra det reviderte nasjonalbudsjettet 2020 er det vanskelig å se at vi har en kulturminister som kjemper for hele det kulturelle økosystemet, sier styreleder Jørgen Karlstrøm i Komponistforeningen. – Det er så godt som ingen nye tiltak i det reviderte budsjettet, og nye tiltak er det vi trenger i situasjonen vi står i nå, presiserer han.

Norsk Komponistforening har sammen med MIR og enkeltorganisasjoner i musikkfeltet spilt inn flere mulige løsninger.

Disse løsningene burde ministeren ta en kikk på, for vi vil insistere på nødvendigheten av at hele økosystemet skal klare seg gjennom krisen, påpeker Karlstrøm.

I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Kulturdepartementet utvider blant annet kompensasjonsordningen for avlyste, utsatte og stengte arrangementer i idretts- og frivillighetssektoren til å også dekke tapte inntekter fra loppemarked, parkeringsavgifter og basarer. Her er endringene fra Abid Rajas departement:

👉 Kompensasjonsordningene for idrett, frivillighet og kultur forlenges, justeres og økes
👉 Økonomisk pakke til idretten og frivilligheten
👉 Ny kompensasjonsordning for mediene
👉 85 millioner kroner til nye film- og serieproduksjoner
👉 Nullmoms for dybdejournalistikk
👉 Krisepakke til musikkorps
👉 Det blir full kompensasjon for moms til idrettsanlegg

– Det virker som om Raja og Kulturdepartementet har glemt at kulturlivet er et helt økosystem, kommenterer Karlstrøm. –I budsjettet er det lagt opp til at de to ordningene for konsertarrangører og korps som allerede er lansert skal styrkes. Det er langt fra nok. For perioden fra mars til august har TONO beregnet et tap på over 100 millioner.

Mye av tapet skyldes avlyste konserter som TONO ikke kan kreve inn en andel av billettinntektene fra. Manglende treffsikkerhet gjelder også ordningene for selvstendig næringsdrivende i NAV, som regjeringen nå for øvrig foreslår å redusere bevilgningen til.

Når ordningene i NAV utelukkende baserer seg på tap som måles i mars og april, og bare måles mot inntekter i 2019, må komponister og forlag potensielt bære store tap med økonomier som allerede var svake før krisen inntraff. Vi trenger derfor en rekke målrettede tiltak, sier Jørgen Karlstrøm.

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.  

Les også:

«Det hadde bygget seg opp betydelige forventninger til revidert nasjonalbudsjett hos musikklivets organisasjoner, men etter fremleggelsen i dag er skuffelsen stor», skriver Tellef Øgrim, som har tatt en rundspørring i musikkfeltet etter at revidert budsjett var lagt frem. Les Øgrims artikkel i Ballade: Få lyspunkter for musikknæringen.

Relaterte artikler:
Koronakrisen: Store forventninger til revidert budsjett