Program for fagseminaret 14.–16. august

Komponistforeningen gjenopptar det faglige helgeseminaret som foreningen hadde tradisjon for omtrent ti år tilbake i tid. Samtidig har vi gått vi inn i et nytt decennium, med en spesiell start som nok gir nye perspektiver på seminarets tematikk: Dypdykk og fugleperspektiver på tiåret som har vært, og refleksjoner rundt hvor vi skal hekke og trekke videre. I lørdagsprogrammet har vi små og store overraskelser på lur der vi gjennom ettermiddagen ser på dynamikken mellom kunst, samfunn og formidling, og legger nye planer for fremtiden sammen. Og selvsagt blir det også fokus på noe av musikken som har vært skapt, bestilt og fremført siste tiår – presentert både av utøvere, kuratorer, kritikere og andre formidlere – og ikke minst av komponistene selv, der vi gjennom tre dager blir kjent med verk og med komponister som møtes i parvise dialoger.

BEGRENSET ANTALL PLASSER
Der er fortsatt mulig å melde seg på. Førstemann til mølla.
Vi forholder oss til de enhver tid gjeldende krav i Covid-19-forskriften og følger FHIs koronaveileder for arrangementer.

PRIS/DELTAKERAVGIFT ETTER 14. JULI: 
Studenter i komposisjon og musikkvitenskap: kr. 1500,-
Alle andre : kr. 2500,-

👉 Meld deg på her, bindende påmelding >>> ✍️

PROGRAM FOR FAGSEMINARET

Nedlastbar versjon av programmet her>>>

FREDAG 14. AUGUST
14:30               Ankomst og velkommen ved Jørgen Karlstrøm, Stine Sørlie og Bente Leiknes Thorsen

15:00 –17:00     Etterklanger I: Tre norske verk fra 2010-tallet blir dissekert og debattert*
Med Lene Grenager, Aksel Tollåli, Bendik Bjørnstad Foss og Astrid Kvalbein (moderator)

17:00–17:30    Pause/lyttetid                         

17:30–18:30    Komponistmøte**

18:30–19:30    Pause/lyttetid                         

19:30               Middag

LØRDAG 15. AUGUST

10:00–11:45    Etterklanger II: Norske strømninger sett utenfra og innenfra***

I. Dániel Péter Biró tolker det norske lydlandskapet i samtale med Gyrid Kaldestad.

II. Astrid Kvalbein snakker om likestilling i det skapende musikklivet på 2010-tallet.

12:00–13:00    Komponistmøte

13:00–14:00    Lunsj

14:00–18:20    Framklanger og etterpek: Planer og overraskelser – hvor er vi og hvor skal vi?****

Komponistforeningen byr på overraskelser og et variert program – og kanskje noen nye planer? Med inviterte gjester, musikkinnslag, foredrag, samtaler og mye mer.

18:20–19:30    Pause/lyttetid  
19:30               Middag

SØNDAG 16. AUGUST

10:00–11:30   Klangpek: Beethoven & beyond *****
Hemmelig musikalsk introduksjon, etterfulgt av panelsamtale.
Med
Rolf Gupta, Marion Hestholm, Magnus Andersson og Ida Habbestad (moderator)

11:30–12:00    Pause/lyttetid

12:00–13:30    Frampek: Komponistmøte og oppsummering

13:30–14:30    Lunsj

* ETTERKLANGER I: TRE NORSKE VERK FRA 2010-TALLET BLIR DISSEKERT blir OG DEBATTERT
Med Lene Grenager, Aksel Tollåli, Bendik Bjørnstad Foss og Astrid Kvalbein (moderator)

Hva er klangen av 2010-tallet i norsk musikk? Går det an å snakke om hva som er materialet i denne musikken? Vi har utfordret tre ulike stemmer på hva de mener er det verket som representerer den norske musikken i tiåret. De tre verkene blir grundig presentert og så blir det en panelsamtale ledet av Astrid Kvalbein.

** KOMPONISTMØTER – OG LYTTEROM

Med ti komponister og Living Arhives ved Hild Borchgrevink
Gjennom helgen blir det komponistmøter i parvise konstellasjoner med utvekslinger om hverandres musikk. Vi har rigget til et rom for lytting med all musikken som presenteres i komponistmøtene og ellers i seminaret. Hild Borchgrevink har kuratert Living Archives som gir oss innblikk i skapelsesprosessen bak verkene.

*** ETTERKLANGER II: NORSKE STRØMNINGER SETT UTENFRA OG INNENFRA
I. Dániel Péter Biró tolker det norske lydlandskapet i samtale med Gyrid Kaldestad
Dániel Péter Biró ble ansatt som førsteamanuensis i komposisjon ved Griegakademiet i 2018. Gjennom sitt kunstneriske og faglige virke har han blitt kjent med musikktradisjoner både i Øst-Europa, Sentral-Europa, Midt-Østen, Latin-Amerika og Nord-Amerika. Hvordan opplevde han møtet med norsk kunstmusikk og miljøet rundt denne? Hva er karakteristisk for det norske – og bergenske – lydlandskapet, sammenliknet med andre deler av verden? Hvor går de estetiske skillelinjene, hvordan defineres kvalitet og hva regnes som nyskapende her og der, og har bildet forandret seg de siste ti årene?

II. Astrid Kvalbein snakker om likestilling i det skapende musikklivet på 2010-tallet
Astrid Kvalbein ble i 2018 den andre vinneren av Komponistforeningens likestillingspris og har jobbet med feltet i en årrekke. Kvalbein ser også på de andre to prisvinnerne; Borealis og Cathrine Winnes, og deler refleksjoner om aktivisme, motstand og endringsvilje i likestillingsarbeidet på musikkfeltet på 2010-tallet.

**** FRAMKLANGER OG ETTERPEK: PLANER OG OVERRASKELSER – HVOR ER VI OG HVOR SKAL VI?
Med en drøss gjester. Regi: Bente Leiknes Thorsen og Stine Sørlie

I lørdagsprogrammet har vi små og store overraskelser på lur, og vier ettermiddagen til samtaler, intervjuer, presentasjoner og musikalske innslag. Komponistforeningens medlemsmasse speiler i dag de ulike komponistrollene i musikkfeltet, og skaper lydkunst, installasjoner, orkester- og kammermusikk, elektronisk musikk, performance, støy, jazz, scenisk musikk, filmmusikk, musikk til andre audiovisuelle formater og mye mer. Med utgangspunkt i de siste ti årene, forsøker vi å speile noe av denne variasjonen på feltet, og løfte frem ulike perspektiver rundt musikkformidling, det være seg i form av musikkritikk, plateutgivelser, noteutgivelser, komposisjon, improvisasjon, interpretasjon etc.

***** KLANGPEK: BEETHOVEN & BEYOND
Med Rolf Gupta, Marion Hestholm, Magnus Andersson og Ida Habbestad (moderator)

For å sette samtiden virkelig i perspektiv, går vi i denne samtalen hele 250 år tilbake i tid; til Beethovens fødsel, som føyer seg inn i rekken av tiårets mange jubileer i musikklivet. Beethoven er fra før verdens mest spilte komponist. Hva gjør hans musikk så evig moderne og aktuell? Hva er dialogen mellom «gammelt» og «nytt», og hva særpreger verk som oppleves som det ene eller andre? Hva kjennetegner kunst som både setter et tidsavtrykk for en epoke, og samtidig oppleves som tidløs? Hva betyr Beethoven for skapende og utøvende kunstnere i dag, og hvilke appeller og paralleller er relevante for dagens kunstmusikk? På hvilken måte kan jubileer gi nye perspektiver på kunsten i vår egen tid? Vil levende komponister alltid stå i skyggen av de døde mestrene? Eller kan et jubileum tvert imot kaste nytt lys og skape nye grobunner, klangbunner og innganger til «det nye» og «det gamle»?

FRAMPEK:KOMPONISTMØTE OG OPPSUMMERING
Etter siste komponistmøte oppsummerer vi helgen, status quo og veien fremover. Ordstyrer er Ida Habbestad.

Velkommen!

Komponistforeningens fagseminar 14.-16. august avholdes på Sundvolden Hotel i Hole.