Sju nye komponister er valgt ut til KUPP

Med KUPP ønsker Norsk Komponistforening og Music Norway å tilrettelegge for at unge norske komponister skal få verktøy i arbeidet med markedsføring, innsalg, nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, og i en periode få noen inngangsporter til nøkkelpersoner i disse nettverkene.

FØLGENDE KOMPONISTER ER VALGT UT TIL KUPP 2.0:
Tze Yeung Ho, Michaela Antalová, Martin A. Hirsti-Kvam, Maja Linderoth, Steinar Yggeseth, Tine Surel Lange og Agnes Hvizdalek.

PRESENTASJONER:

Tze Yeung Ho. Foto: Terje Sylvarnes

Tze Yeung Ho (f. 1992) er en norsk-kanadisk komponist fra Oslo med kantonesiske røtter. Med sin flerkulturelle bakgrunn har språklige lyder manifestert seg som en viktig kilde til inspirasjon i hans musikk. Nylige verk tar spesielt utgangspunkt i en blanding mellom finsk-ugriske tradisjoner, de kinesiske dialekter og skandinaviske språk. Som komponist har Tze Yeung deltatt på en rekke samtidsmusikkfestivaler som UNM (Norge i 2018 og Finland i 2015), SOUND59 (Russland), Ensemble Ukho Workshop (Ukraina), Druskomanija (Litauen), ISCM 2019 (Estland), Avanti! Suvisoitto (Finland), Gaudeamus muziekweek (Nederland), Soundstreams 2019 (Kanada) og Shanghai New Music Week (Kina).
Hjemmeside: tzeyeungho.com

Michaela Antalová. Foto: Adrian Myhr

Michaela Antalová (f. 1993) er en slovakisk komponist og trommeslager bosatt i Oslo. Som komponist varierer hun mellom sjangere og spiller forskjellige perkusjonsinstrumenter, håndtrommer og trommesett. Hun jobber blant annet med barokk, world, singer-songwriter og eksperimentell musikk.  I sitt kunstneriske virke jobber hun med både improvisasjon og komposisjon i små og store grupper og er spesielt interessert i å utforske de klanglige mulighetene i perkussive instrumenter. Antalová er bandleder og komponerer musikk for kvartetten Mikoo. Hun samarbeider med musikere som Atle Nymo, Mats Eilertsen, Helga Myhr, Knut Reiesrud, Kim Myhr, Martin Küchen, Sudeshna Bhattacharya og Bjarte Eike.

Michaela Antalovás første soloalbum Oblak, Oblek, Oblúk ble utgitt i 2016. Platen er basert på innspilling av improvisasjon, sampling av trommer, editing og post-komponering. I mars 2020 ble hennes andre plate utgitt; det 40-minutter lange verket, som kalles nethuns: music for 14-piece ensemble. Debutplaten til Mikoo kommer på Jazzland Recordings oktober 2020.
Hjemmeside: michaelaantalova.com

Martin A. Hirsti-Kvam. Foto: Privat

Martin A. Hirsti-Kvam (f. 1991) er en komponist som jobber med ulike musikalske uttrykksformer: fra akustisk ’konsertmusikk’ til mer konseptuelt orienterte verk som gjerne inkluderer elektronikk og visuelle elementer, alltid i et forsøk på å gi nye perspektiver til hva musikk, lytting og live fremføring kan innebære.

I 2018 vant han Kranichsteiner-prisen for komposisjon ved Darmstadt Summer Courses. Han har fått bestillinger av ensembler som Cikada, Det Norske Kammerorkester, Pinquins m.fl. og har bl.a. hatt fremføringer på Ultima-festivalen i Oslo, SPOR Festival for Contemporary Music and Sound Art i Aarhus og på International Summer Courses for New Music i Darmstadt. Han har en bachelorgrad i komposisjon fra Norges musikkhøgskole og en bachelorgrad i Musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo.
Hjemmeside: hirsti-kvam.com

Maja Linderoth. Foto: Privat

Maja Linderoth (f. 1989, Göteborg) er en svensk komponist bosatt i Oslo. Hun begynte å studere komposisjon med Per Magnusson i Stockholm i 2011 etter å ha studert piano og musikkteori ved de kommunale musikkskolene i Norberg og Fagersta og bl.a. retorikk og medisin ved Uppsala universitet. Komposisjonsstudiene fortsatte ved Gotlands Tonsättarkola 2012-14, etterfulgt av Norges musikkhøgskole og Universität der Künste i Berlin (Erasmus +) med en grad i 2018 fra bachelorstudiet i komposisjon. Hun har også studert, med støtte fra The Ulysses Network 2018, på «IRCAM ManiFeste – Académie» (Paris) og på verkstedet «Composition, Alternative Performance and Performance Art» (Snape Maltings).

Linderoth har samarbeidet med bl.a. Faint Noise, Det Norske Solistkor, Cikada og Oslo-Filharmonien og er blitt fremført i flere land i Europa og i USA. Linderoth er interessert i persepsjon, arbeidet med tid og forholdet mellom klanglige hendelser; at en hendelse påvirkes av hva som som skjer i forkant og hva som kommer etterpå. Hun er også interessert i møtet mellom lyd og andre medier, deriblant bilde, bevegelse og film.
Biografi: member.iscm.org/catalogue/composers/linderoth-maja

Steinar Yggeseth. Foto: Kari Margrethe Sabro

Steinar Yggeseth (f. 1986) er en komponist fra Oslo, med utdannelse fra Norges musikkhøgskole. Hans musikk har ofte basis i ulike klanglige kvaliteter, og spiller seg ut et sted imellom klang og tone. I sine verk er det lyden eller lydmodeller som er gjenstand for utforskning i musikken.

Ofte er improvisasjon eller improvisatoriske elementer en del av Steinar Yggeseths verk, enten som ledd i komposisjonsprosessen, eller inkorporert i verkets framføring.

Tine Surel Lange. Foto: Tine Surel Lange

Tine Surel Lange (f. 1989, Hadsel) er en komponist og interdisiplinær kunster med base i Lofoten. Hennes arbeide tar form av eksperimentell instrumentell- og elektroakustisk komposisjon, installasjon, performance og audiovisuelle arbeider. I arbeidene hennes – som alle har utgangspunkt i organisk materiale – fokuseres det på sted og rom, lyd og lytting, og hvordan konnotasjoner farger hvordan vi lytter til og opplever et verk. I de seneste årene har hun fokusert på å abstrakte instrumentalverk, 3D-lyd, lydlige objekter, lyd til sceniske produksjoner, og på konseptuelle arbeider for lyd og video – gjennomsyret av en fascinasjon for magisk realisme og menneskeartens (kommende) undergang.
Hjemmeside: tinesurel.com

Agnes Hvizdalek. Foto: Lisi Charwat

Agnes Hvizdalek (f. 1987) er improvisasjonsmusiker, vokalist, komponist og organisator. Hun har fra tidlig vært opptatt av eksperimentell musikk og av stemmen som instrument, noe som preger hennes abstrakte vokalmusikk. I sin musikk utforsker hun samspillet mellom intuisjon og refleksjon, mellom individet, det kollektive og omverdenen. Agnes Hvizdalek ble født i Østerrike, og flyttet til Norge i 2008.
Hjemmeside: agneshvizdalek.at

FAKTA:
Hver runde av KUPP går over ett år hvor det velges syv komponister som gjennomgår et program i fire faser. Målgruppen er nyutdannede komponister under 35 år med ambisjoner om en internasjonal karriere. Siste års komposisjonsstudenter kan også søke.

Deltakerne får fagsamlinger og mentorsessions hvor de trenes i å uttrykke seg om egne arbeid både i fysiske møter med for eksempel utgivere, festivalledere og aktuelle bestillere, men også for et større publikum, i sosiale medier m.m. Både fagsamlingene og møtene med kontaktpersoner vil bli tilpasset behovet og arbeidet til den enkelte deltaker.

Komponistene skal produsere ett bestillingsverk til et ensemble de velger i dialog med KUPP-teamet. Gjennom samarbeid med ensembler ønsker prosjektet at en større del av det frie feltet skal få et løft i sitt internasjonale arbeid med ny musikk.

Det kom inn totalt 64 søknader og juryen har bestått av Katja Heldt, musikkviter og skribent, Vegard Landaas, produsent i Lawo, Saleh Mahfoud, utøver og produsent, Peter Meanwell, kunstnerisk leder I Borealis, Therese Birkelund Ulvo, komponist, og Maren Ørstavik, kritiker og journalist.

Juryinstruksen var som følger: Juryen skal komme frem til en gruppe på 6-7 komponister som har et faglig tilfredsstillende nivå og kan ha stor nytte av å jobbe med eksponering nasjonalt og internasjonalt. I sammensetningen av gruppen skal man etterstrebe likestilling samt mangfold i uttrykk og etnisk bakgrunn.

Kupp er finansiert av Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB, Det norske komponistfond og Music Norway. Norsk Komponistforening og Music Norway står for gjennomføringen av programmet.