Søk prosjektstøtte nå

Det er mulig å søke Komponistforeningen om støtte til prosjekter og tiltak som kommer norske komponister og norsk musikkliv til gode. Det gis ikke støtte til enkeltkonserter, bestillingsverk og komponering, personlige kunstneriske prosjekter, turneer, tiltak, prosjekter og virksomhet for enkeltkomponister eller musikere.

Foto: Rémy Masseglia 
Foto: Rémy Masseglia

Se oversikt over hvilke prosjekter og hovedområder som vil prioriteres i denne ordningen.

Vi har også en tilskuddsordning for støtte til innspilling og utgivelse. Denne ordningen gjelder alle registrerte plateselskap, organisasjoner, ensembler og komponister. Formålet med ordningen er å støtte innspillinger og utgivelser innenfor kunstmusikkfeltet. 
Les mer her.

Begge tilskuddsordningene har søknadsfrist 1. oktober.

Foto: Rémy Masseglia