Søk stipendordningene

Stipendordningene skal legge til rette for at enkeltkunstnere, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten, skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Ved tildeling skal det legges vekt på kunstnerisk kvalitet og aktivitet. Vi har fått Gyrid Kaldestad, leder i stipendkomiteen, til å gi noen råd i forkant av årets utlysning. 

Gyrid Kaldestad, leder i stipendkomiteen. Foto: Renate Madsen.

– Det nærmar seg søknadsfrist for Statens Kunstnarstipend, og eg oppmodar alle om å søkje då dette er ein unik sjanse til å få fordjupe seg! Dersom du er ein aktiv komponist, har du garantert nok materiale til å skrive ein søknad om å få arbeide meir med det du likar aller best. Skissér kva du vil bruke stipendet til, og prøv å tenke lengre fram i tid enn du er van med. Mange komponistar arbeider med tidsfristar hengande over seg, og ein har sjeldan tid til å løfte blikket lengre enn til neste prosjekt.

Tenk på kor du ønskjer å vere om fem eller ti år, og for all del kryss av for meir enn eitt år! Er du ekstra streng med deg sjølv og tenkjer at du ikkje eigentleg har noko å søkje om, tenk på det ein gong til. Er du aktiv, har du garanterert grunn til å søkje. Når nokon brenn for det dei gjer, smittar det over på dei som les søknaden din. Start i dag- og hugs søknadsfristen den 16.oktober kl 13:00.

Det er viktig at det også kommer inn søknader til ordningen arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere. Vi oppfordrer derfor etablerte medlemmer til å gjøre personer de mener hører hjemme i denne kategorien oppmerksomme på muligheten til å søke om arbeidsstipend.

Relaterte lenker:
Kulturrådet: Nå kan du søke Statens kunstnerstipend
Kulturrådet: Ny søkerveiledning på video: