Søknadsfrist for støtte til innspilling og utgivelse

Formålet med ordningen er å støtte innspilling og utgivelse innenfor kunstmusikkfeltet. Plateselskaper, organisasjoner, ensembler og komponister kan her søke om tilskudd til innspilling og utgivelse av musikk. Ordningen har to søknadsfrister per år: 1. mars og 1. oktober, og er åpen for alle. 

Les mer om ordningen og kriterier her>>>