Søknadsskjema for støtte til bearbeiding av verk

Søknadsfrister: 1.april og 1. november

Fristen er utløpt. Skjema for søknader til neste frist vil bli publisert senest to måneder i forkant av fristen.