Spill norsk i tre uker!

Nå går startskuddet til Spill norsk-festivalen i Alta, Åfjord, Lyngdal, Nesodden, Røst og Stad!

Spill norsk, komponistenes og tekstforfatternes nasjonale og lokale samarbeid med flere kommuner, arrangeres nå for tredje gang. Bak festivalen står Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA) og Norsk Komponistforening (NKF). Gjennomføringen foregår lokalt i kommuner i hele Norge.

I år går festivalen over tre uker med oppstart på Røst og i Åfjord i uke 36. Deretter går stafetten til Nesodden og Alta i uke 37, før den avslutter i Stad og Lyngdal i uke 38.

– Målet med Spill norsk er at folk rundt i landet skal få oppleve musikken gjennom konsertopplevelser og i verksteder hvor man lager musikk. Vi ønsker å koble lokale opphavere til regionen på en intim og nær måte, på uventende arenaer. Sammen med kommunene, lokale ildsjeler og utøvere, står vi klare til å sette små steder på hodet med ny norsk musikk, sier kunstnerisk leder Stine W. Torbergsen.

Kunstnerisk leder Stine W Torbergsen. Foto: Thomas André Syvertsen.

Spill norsk ble gjennomført første gang i 2017 og henter inspirasjon fra Spill Dansk Ugen – det danske musikklivets festuke.

Mer informasjon og programoversikt i ulike kommuner finner du her.

//
Kontaktpersoner:
Chi Ton, prosjektansvarlig, NOPA
mob. +47 936 81 199, e-post: chi@nopa.no

Beate Styri, kommunikasjo0nsansvarlig, NKF
mob. + 906 06 661, e-post: beate@komponist.no

//
Bakgrunn:
Festivalen Spill norsk arrangeres for tredje gang i Norge, i uke 36, 37 og 38. Torodd Wigum og Stine W. Torbergsen er kunstneriske ledere for festivalen, og arrangører er NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere og Norsk Komponistforening. Spill norsk henter inspirasjon fra Spil Dansk Ugen – det danske musikklivets festuke. I 2020 feirer Spil Dansk 20

Norsk Komponistforening er i stadig vekst, både i antall medlemmer og i representasjonen av kunstnerisk mangfold og genrebredde. Våre medlemmer skaper lydkunst, installasjoner, orkestermusikk, kammermusikk, kor- og vokalmusikk, elektronisk musikk, performance, støy, jazz, scenisk musikk og filmmusikk. Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).

NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere, er en forening av personer som har opphavsrett til musikk eller til tekst i musikkverk. Foreningen skal fremme norsk skapende tonekunst, musikkverk og tekst i musikkverk, styrke faglige fellesskap, skape møteplasser og arbeide for medlemmenes kunstneriske og økonomiske interesser.

Festivalen Spill norsk arrangeres for tredje gang i Norge, i uke 36, 37 og 38. Torodd Wigum og Stine W. Torbergsen er kunstneriske ledere for festivalen, og arrangører er NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere og Norsk Komponistforening. Spill norsk henter inspirasjon fra Spil Dansk Ugen – det danske musikklivets festuke. I 2020 feirer Spil Dansk 20 år.

Norsk Komponistforening er i stadig vekst, både i antall medlemmer og i representasjonen av kunstnerisk mangfold og genrebredde. Våre medlemmer skaper lydkunst, installasjoner, orkestermusikk, kammermusikk, kor- og vokalmusikk, elektronisk musikk, performance, støy, jazz, scenisk musikk og filmmusikk. Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).

NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere, er en forening av personer som har opphavsrett til musikk eller til tekst i musikkverk. Foreningen skal fremme norsk skapende tonekunst, musikkverk og tekst i musikkverk, styrke faglige fellesskap, skape møteplasser og arbeide for medlemmenes kunstneriske og økonomiske interesser.

Festivalen Spill norsk arrangeres for tredje gang i Norge, i uke 36, 37 og 38. Torodd Wigum og Stine W. Torbergsen er kunstneriske ledere for festivalen, og arrangører er NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere og Norsk Komponistforening. Spill norsk henter inspirasjon fra Spil Dansk Ugen – det danske musikklivets festuke. I 2020 feirer Spil Dansk 20 år.

Norsk Komponistforening er i stadig vekst, både i antall medlemmer og i representasjonen av kunstnerisk mangfold og genrebredde. Våre medlemmer skaper lydkunst, installasjoner, orkestermusikk, kammermusikk, kor- og vokalmusikk, elektronisk musikk, performance, støy, jazz, scenisk musikk og filmmusikk. Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).

NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere, er en forening av personer som har opphavsrett til musikk eller til tekst i musikkverk. Foreningen skal fremme norsk skapende tonekunst, musikkverk og tekst i musikkverk, styrke faglige fellesskap, skape møteplasser og arbeide for medlemmenes kunstneriske og økonomiske interesser.