Anders Hannevold

Anders Hannevold har gjort sitt virke som musiker siden forrige årtusen, der hovedvekten av musikken han skriver er akustisk kunstmusikk. I tillegg til å komponere er han også en skolert pianist med god kjennskap til det klassiske repertoaret.

Anders har en bachelor i komposisjon av samtidsmusikk fra Griegakademiet, og har i tillegg studert i Kyoto, Japan, hvor en del japansk estetikk og diverse retninger av japansk folkemusikk har funnet seg til rette i hans uttrykk. I dette domenet vever Hannevold sammen intrikate masser av tankemateriale og tonemateriale. Resultatet er stadig utforskende musikk som ofte preges av elementer som dynamiske lydprosesser, usynlige og indirekte påvirkningskrefter på lyd og stillhet, algoritmer og maskinelle lydlandskap.

For tiden tar Anders en mastergrad i komposisjon ved Griegakademiet, men han er også selv glad i å undervise andre; både i piano og i å oppholde seg under vann.

Fotograf: Alfred Moldvik