Anders Torgunrud Røshol

Anders Torgunrud Røshol (f. 1988 på Hamar) har sin utdannelse fra Norges musikkhøgskole og Griegakademiet ved Universitet i Bergen. Han har hatt Asbjørn Schaathun og Morten Eide Pedersen som sine veiledere. Røshols musikk har blitt fremført av blant annet BIT20 Ensemble og SISU Percussion i Norge, samt det svenske ensemblet Mimitabu under UNM festivalen i Malmø i 2014.

Røshol holder for tiden på å undersøke forholdet mellom det han selv kaller musikkens ‘struktur’ og musikkens ‘overflate’. Ved å lete i sømmene på den friksjonen som oppstår mellom det som er nøye planlagt og de forlokkende innfallene man støter på underveis i skrivingen, håper Røshol å finne stadig nye stier til den samme musikken.

Biografi:
Hjemmeside

Lyd:
SoundCloud