Andreas Evjen Håkestad

Andreas Håkestad har bakgrunn som komponist og jazztrommeslager, og liker å arbeide med musikk som ligger i grenselandet mellom komposisjon og improvisasjon – men alltid med «takt og tone». Andreas har også laget en rekke rene komposisjoner, for alt fra solo trompet til fullt symfoniorkester.