Bjarne Kvinnsland

Bjarne Kvinnsland har sin kunstneriske bakgrunn forankret i musikk og lydkunst, men jobber for tiden også både med foto, lys, skulptur, dans, teater og film samt at han har gjort flere lyd og lysinstallasjoner. Han har i flere år jobbet i samarbeidsformer som utforsker ny teknologi, og har gjennom dette opparbeidet seg en spisskompetanse innen kunstrelatert ny teknologi. Har arbeidet med mye med musikk til dans og teater. Samarbeidet de siste årene med Dansdesign, Skånes Danseteater, Odd-Johan Fritzøe, Gull Øzger, Kompani Camping og Den nasjonale scene. Utdanning Hovedfagskurs Musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, Musikkvitenskap mellomfag, Universitetet i Oslo. Statsvitenskap grunnfag, Universitetet i Oslo. Emnekurs i informatikk, språk og lingvistikk,Universitetet i Oslo. Musikkstudier, Mercer University, USA. Diverse kurs på IRCAM Paris, Zenter für kunst und musik, Karlsruhe, University of Sant Barbara.