Bjørn Norvall Hoemsnes

Bjørn Norvall Korsan Hoemsnes er født i Molde, vokste senere opp i Oslo. Startet å komponere i ung alder og orienterte seg tidlig i grenseoverskridende musikkgenre. Hoemsnes’ musikk er preget av tradisjon og tilbakeblikk i kjente genre, likevel utgjør moderniske/postmodernistiske samtidsverker en betydelig del av Hoemsnes’ produksjon. Rytmisk populærmusikk forkommer like gjerne som klassisk kitsch og eksperimentell-absolutt-pling-plong. Tonaliteten er fra A til Å, estetikken står i fokus. Hoemsnes har fått utgitt verker på Aurora CD, Norsk Komponistforening egen label og sin egen label: voxgarden. Hoemsnes vant 1.pris for sitt verk: ‘1918-Ouverture’ for symph. band i 1978 i anledning NMF 60-års Jubileum der Kong Olav V med sin familie var tilstede i Oslo Konserthus. I 1985 mottok Hoemsnes ett 3-årig arbeidsstipend i komposisjon. Likeledes ett 1-årig arbeidsstipend fra Komponistenes Vederlagsfond i 2010. Hoemsnes har fått framført verker i både inn og utland.