Christian Meaas Svendsen

Jeg er en komponerende musiker med kontrabass som hovedinstrument. Jeg skriver stort sett musikk for mine egne prosjekter og ensembler. Jeg driver også mitt eget plateselskap Nakama Records. Min utøvende bakgrunn er som jazz- og improvisasjonsmusiker, men mitt kompositoriske uttrykk kan defineres som improvisasjonsbasert musikk med klare overordnete konsepter.

Relaterte linker:

Foto: Kristoffer Eikrem