Geir Johnson

Geir Johnson (f.1953 i Fredrikstad), cand.phil. i musikkvitenskap. Senere diverse studieopphold i USA, England og Tyskland. Som komponist er han hovedsakelig autodidakt, og har deltatt i internasjonale kurs bl.a. i Darmstadt i 1986 og 88, hadde studieopphold ved CCRMA på Stanford University i 1988-89 og ved Rockefeller Foundations senter i Bellagio, Italia. Han har skrevet musikk i ulike genre, både elektro-akustisk, instrumental- og vokalmusikk, som har vært framført i en rekke sammenhenger internasjonalt, og har fra tidligere bred bakgrunn som dirigent for kor og ensembler. Samarbeidet med Marit Benthe Norheim startet midt på 1990-tallet, og har resultert i bl.a. lydinstallasjonen ”Rolling Angels”, som ble vist en rekke steder i England, Skottland, Danmark og Norge i årene 2000 og 2001, og musikk til innvielsen av flere av hennes skulpturer.

I perioden 2006-8 har han laget musikk til Marit Benthe Norheims bevegelige skulpturinstallasjon CAMPINGKVINNER, som har vært del av skulpturprogrammet under Kulturbyen Stavanger 2008. Installasjonen står til daglig utstilt og spiller på Århus Universitet.

Medlem av Norsk Komponistforening siden ca 1990, har komponert omlag 60 verk som har hatt urframføringer i Sverige, Danmark, Tyskland, England, USA, Vietnam og Norge. Fra 2009 har komposisjon tatt en mer sentral plass i arbeidet.

Lenker: