Harald Sæther

Født 9 Mai 1946 i Klevgardene på Lønset, Sør-Trøndelag. Bakgrunn som rockemusiker fra 60- tallet.

Tidligere fiolinist og musikkpedagog. Mastergrad i komposisjon ved Griegakademiet med Morten Eide Pedersen som veileder.

Har hatt fremføringer i London og Huddersfield (England), Montreal (Canada), Madrid (Spania), Beograd (Serbia), Krakow (Polen) samt mange steder i Norge.

Skriver klangoppbygget samtidsmusikk med bevisst fokus på frihet fra pulsopplevelse – utvisking tidsopplevelsen. Melodikk og harmoni er minimale elementer i verkene men fungerer som «knagger» for gjenkjennelse i forhold til musikk en allerede har et forhold til.

Harald Sæther på:

  • Wikipedia
  • MIC