Henrik Ødegaard

Jeg er født i Oslo i 1955, og er utdannet musikklærer, organist og komponist. Dessuten har jeg utdannelse som dirigent i gregoriansk sang fra musikkonseravtoriet i Paris. Mine komposisjoner dekker alle genre, med hovedvekt på vokalmusikk. Norsk folkemusikk og gregoriansk sang er inspirasjonskilder som ofte klinger videre i verkene mine. Jeg har arbeidet mye med å beholde en autentisk, etnisk stil i korarrangementer av folkemusikk, og har komponert større verk i mange genre: oratorier, kantater, opera, musical, teatermusikk, elektroakustisk musikk, solokonsert, kammermusikk og soloverk. Mange av mine verk er laget til amatører og barn, og til musikalske møter mellom disse og profesjonelle musikere.

Foto: Tone Carlsen

Lenker: