Jo David Meyer Lysne

Jo David Meyer Lysne er utdannet ved Norges musikkhøgskole. Han er en komponist som arbeider med iscenesettelse av lyd. Det er i skjæringspunktet mellom det sceniske og lydlige at han utforsker de punkt hvor det visuelle og lydlige smelter sammen til en tilstand.

Lenker:

Foto: Rakel Emhjellen Paulsen