Jon Balke

Født 7/6 1955 på Furnes, Ringsaker, Norge

Ingen formell utdannelse.

Profesjonell musiker fra 1974, komponist siden 1990
Hovedinstrument: Klaver,og etterhvert elektroniske tangent-
instrumenter + perkusjon, samt cello

Har samarbeidet nært med en rekke sentrale utøvere innen nyskapende musikk i Norge og internasjonalt , som f- eks. Radka Toneff , Arild Andersen, Jon Hassell, Amina Alaoui, Per Jørgensen , Arve Henriksen, Marilyn Mazur, Nils Petter Molvær, Paolo Fresu, Nguyen Le, Frode Haltli, Ensemble 96, Remix ensemble, Barokksolistene, Det Norske Blåseensemble, Recycled Orchestra of Cateura etc.

JB begynte å komponere for større besetninger fra 1982, først og fremst for Oslo 13 (et mini-storband), og senere for en rekke teater- oppstninger bl.a. ved Nationaltheateret,og div orkester-besetninger og i samarbeid med andre medier som billedkunst (Kjell Bjørgeengen, Tone Myskja, Dag Thoresen)og landskapskunst MINUS/Peder Istad).

Jon Balke var også initiativtager til Jøkleba, trioformat med Audun Kleive og Per Jørgensen.

Etter 1993 hovedsaklig fokus på sitt eget «MagneticNorth Orchestra» (kammerorkester) , «Batagraf» (perkusjonsensemble) og «Siwan» , et multikulturelt prosjekt med sangerinnen Amina Alaoui (Marokko) og Jon Hassell (USA) og Barokksolistene.

JB´s virksomhet har hele tiden vært to-delt mellom improvisasjonsmusikk og komponert musikk. Hans spesialfelt har dermed vært å integrere fleksibel improvisert dynamikk i større og komplekst komponerte prosesser innen konsert, dans, video, og landskapskunst . Han har vært initiator, komponist og leder for en lang rekke større produksjoner siden 1988. Siden 2009 aktiv med oppbygging av Madstun, en arena for kunst og ideutvikling beliggende i Søndre Land kommune

JB har dessuten vært involvert i politisk arbeid i kraft av leder av Musikernes arbeidsutvalg i NJF og styremedlem i diverse sammenhenger som f. eks. Notam.

Eksterne lenker: