Jonas Skaarud

Jonas Skaarud (f. 1990) kommer fra Grue i Hedmark, men er bosatt i Oslo. Han har bachelorgrad i komposisjon fra Norges musikkhøgskole og Lisztakademiet i Ungarn, med Asbjørn Schaathun, Gyula Fekete, Peter Tornquist og Bjørn Kruse som tidligere lærere. I tillegg har han en årsenhet i litteraturvitenskap fra Universittet i Oslo, og høsten 2015 begynner han sine masterstudier i komposisjon. Han har hatt verker fremført i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, England, Nederland og Spania, og har blitt fremført på festivaler som Oslo Kammermusikkfestival og Ung Nordisk Musikk. Han spiller også piano, og opptrer en gang i blant på sine egne verker.

Hans musikk er lite retorisk, heller poetisk, ofte kortfattet, fragmentert, og han skriver hovedsaklig akustisk musikk – for det meste større eller mindre (helst mindre) kammermusikk som er stille, skjør, (u)forutsigbar og ukomplett i sin fremtreden, gjerne fyllt av fravær og selvmotsigelser.

Lenker: