Knut Vaage

Knut Vaage (1961-) er bosatt i Bergen hvor han livnærer seg som komponist. Han er utdannet i klaver og komposisjon ved Griegakademiet i Bergen. Fra Norges musikkhøgskole har han fått realkompetanse som lektor i komposisjon. Vaage har vært aktiv innenfor en rekke stilarter med hovedvekt på improvisasjon og samtidsmusikk. I flere prosjekter har han utforsket grensene mellom improvisasjon og komposisjon. Vaages produksjon spenner fra symfoniske verk og opera til solostykker, og noen av verkene er utvidet med elektroniske virkemidler.

Biografi fra:

  • Hjemmeside
  • MIC
  • Wikipedia
  • Verkliste fra Nasjonalbiblioteket NB Noter

    Foto: Observatoriet