Kristin Bolstad

Kristin Bolstad er komponist, sanger og improvisasjonsutøver. Musikken hennes er ofte konseptuell og romspesifikk, med sterk inspirasjon eller elementer av improvisasjon. Bruk av klangflater, gjerne repetative og meditative der behandlingen av tid og rom er tålmodig og langstrakt, er et av kjennetegnene ved musikken hennes, likeledes som teatralske og humoristiske element.

Bolstad har komponert for utøvere og ensemble som Telemark Kammerorkester (NO), Jane Chapman (UK), Quatuor Bozzini (CA), Mira Benjamin (CA), Ensemble Portmanto (CA), og Duo Hevans (NL/UK), og musikken hennes har blitt framført i Norge og i England, Danmark, Polen, Spania, Canada og USA.

Lenker: