Petter Dyndahl

Petter Dyndahl er født i Trondheim på andre halvdel av femtitallet, og noe senere utdannet dr.art. fra Universitetet i Oslo. Nå til dags er han tilsatt som professor i musikkvitenskap og musikkpedagogikk ved Høgskolen i Hedmark. Verklisten omfatter musikk for soloinstrumenter, kammerensembler, orkester, kor og frittgående røster, samt computermusikk. Dyndahls musikk er framført i inn- og utland.

Biografi fra:

  • Hjemmeside: http://www.petterdyndahl.no/
  • MIC
  • Verkliste fra Nasjonalbiblioteket NB Noter