Rebecka Sofia Ahvenniemi

Rebecka Sofia Ahvenniemi (f. 1982) er komponist og filosof, bosatt i Bergen. Hun er ofte opptatt av å skape en erfaring av stillhet og kroppslig tilstedeværelse i lyd. Rebecka er opprinnelig finlandssvensk. Hun kom til Norge i 2004, og studerte komposisjon på Griegakademiet med Morten Eide Pedersen fra 2006 til 2013. I dag er hun ansatt som stipendiat i komposisjon på Griegakademiet. Hun underviser utøvende bachelorstudenter i komposisjon. Rebecka har vært styremedlem i Komponistforeningen siden 2013 og i Bergens Filharmoniske Orkester fra 2016.

Interesser: stemme, kroppslig tilstedeværelse i lyd, stillhet, kritisk teori, kunnskapsteori, filosofisk estetikk, undertrykkende strukturer i samfunnet, kjønnsforskning, natur, musikken til Hildegard von Bingen, John Cage, Luigi Nono, Kaija Saariaho, Beat Furrer og Henry Purcell.

Biografi fra:

Rebecka Sofia Ahvenniemi ved UiB, personalside