Stilling som politisk rådgiver – engasjement i 50-100 % stilling

Vil du være med på å forme kulturpolitikken i Norge?

Vi søker en person med god innsikt i politiske prosesser og forståelse for rollen en interesse- og fagorganisasjon som Norsk Komponistforening har, og kan ta, i dette bildet.


Stillingen er et engasjement med mulighet for forlengelse, og lyses ut med variabel stillingsprosent. Endelig prosent vil settes i samråd med den rette kandidaten. 

Søknadsfrist: 26. januar. Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver
Som politisk rådgiver i Norsk Komponistforening vil du kunne bidra til å utvikle kulturpolitikk og sikre politisk gjennomslag for foreningens vedtatte politiske målsettinger. Rådgiveren vil arbeide tett med foreningens politiske ledelse og representanter fra organisasjoner vi samarbeider nært med. Den politiske rådgiveren vil delta i utformingen av politiske strategier, organisere praktisk arbeid knyttet til gjennomføringen av politiske prosesser samt skrive høringssvar og innspill myntet på ulike nivåer av politiske myndigheter og forvaltning. Andre arbeidsoppgaver i administrasjonen vil bli kunne tillagt ved behov.

Kvalifikasjoner
👉 Relevant utdanning på minimum bachelornivå – kanskje er du jurist, kanskje er du samfunns- eller statsviter

👉 Erfaring fra politisk påvirkningsarbeid

👉 Et godt politisk nettverk og kunnskap om norsk kultur og musikkliv er en fordel

Personlige egenskaper
👍 Sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

👍 Initiativrik, strukturert og analytisk

👍 Evne til å bygge relasjoner, gode kommunikasjon- og samarbeidsevner

Lønn etter avtale

Se hele stillingsutlysningen på FINN.no

OM ARBEIDSGIVEREN
Norsk Komponistforening er en organisasjon for profesjonelle komponister som arbeider for komponistenes politiske, økonomiske, faglige og sosiale rettigheter. Foreningen arbeider for å legge til rette for utvikling og fremføring av ny musikk og for å skape økt oppmerksomhet rundt musikk som kunstform.

KONTAKT
Vil du vite mer om stillingen kan du ta kontakt med daglig leder Ida Habbestad på telefon 99 72 65 59.

Er du vår nye kollega? Fra venstre: nestleder Stine Sørlie, organisasjonskonsulent Vilde Ilkama Nupen, daglig leder Ida Habbestad, organisasjonskonsulent Jon Olav Kringeland, kommunikasjonsansvarlig Beate Styri og styreleder Jørgen Karlstrøm.
Foto: Renate Madsen/NKF