Stimuleringsmidler til bestillingsverk

Regjeringen offentliggjorde i dag forskriften til den nye stimuleringsordningen for kulturaktører, som skal bidra til opprettholdt aktivitet til tross for smittevernrestriksjonene. Samtidig ble det klart at noen av de avsatte midlene overføres til Norsk kulturfond. – Vi er glade for at regjeringen har lyttet til oss, og med det muliggjort en økning til bestillingsverkordningen, sier Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

I oversikten som kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja la frem i dag, går 50 av avsatte 500 millioner i stimuleringsordningen til en styrking av Norsk kulturfond. Midlene skal blant annet gå til bestillingsverkordningen og musiker- og ensemblestøtte.

– Dette har vi bedt om, og vi er glade for at regjeringen har lyttet til oss, sier styreleder Jørgen Karlstrøm.

Midlene skal fordeles mellom åtte av Kulturrådets ordninger, og det er ikke enda kjent hvordan midlene vil fordeles. Karlstrøm understreker at det er et stort behov for økning av midler til bestillingsverk, ettersom det for tildelinger til samtidsfeltet har vært en realnedgang siden 2015.

– På sikt vil vi jobbe for en permanent økning av ordningen. Her og nå setter vi stor pris på at kulturministeren signaliserer at regjeringen ikke ønsker å overse komponistene når de utarbeider tiltak for den krevende situasjonen kulturfeltet står i, sier han.

En styrking av Norsk kulturfond har vært blant Norsk Komponistforenings sentrale innspill til regjeringen ved utforming av kompensasjons- og stimuleringstiltak. I tillegg har Komponistforeningen vært særlig opptatt av at stimuleringsordningen som skal sikre økt aktivitet på arrangørsiden, også bidrar til bruk av norsk rettighetsbelagt musikk, og betaling av vederlag for bruken av denne.

– Vi vurderer det slik at forskriften for stimuleringsordningen akkurat nå gir en tilstrekkelig god ramme for å ivareta hensynet til rettighetshavere i musikk, sier Karlstrøm, som påpeker at tap på vederlagsinntekter for komponister i perioden mars-oktober enda ikke er kompensert for.    

Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening. Foto: Renate Madsen.

– Vi ønsker en videre dialog med departementet om dette, avslutter han.

Stimuleringsordningen har en ramme på totalt 500 millioner og gjelder fra september og ut året. De resterende midlene går til videreføring av kompensasjonsordningen (200 millioner), mens 70 millioner holdes tilbake av regjeringen for å kunne brukes der det oppstår behov.

Det er i neste års statsbudsjett lagt frem forslag om å videreføre stimuleringsordningen fra januar til og med juni, med en total ramme på 1 milliard kroner.

Relaterte artikler:
Her kan du lese Kulturrådets omtale av ordningen.
Komponistforeningens innspill til forskrift
Ballade: Ikke glem de som lager musikken.