Storsatsing på komponister videreføres

Første utgave KUPP har gitt seks komponister en unik mulighet til å komponere nye verk med noen av de største orkestrene i Norge. Nå utvides satsingen med tre år der inntil sju komponister i året skal skrive for, og ha dialog med profesjonelle ensembler, som fremfører verkene. I tillegg står nasjonal og internasjonal nettverksbygging og mentorskap sentralt i talentutviklingsprogrammet.

KUPP er et utviklings-, nettverks- og promoteringsprogram for unge, lovende komponister under 35 år, initiert av Norsk Komponistforening, Talent Norge og Music Norway med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Det norske komponistfond.

I neste utgave av KUPP får komponister skrive for, og ha dialog med profesjonelle ensembler, som fremfører verkene deres innen to år. I tillegg deltar komponistene på fire faglige samlinger der de skal tilegne seg bransjekunnskap av ulike slag, tilpasset deres behov. Komponistene skal også jobbe med egen mentor over tid og i samarbeid med profesjonelle aktører får de laget presentasjonsvideoer av seg selv og eget verk.

Satsingen deles inn tre runder, hver med inntil syv komponister. Hver runde løper i ett år og totalt vil KUPP 2.0 strekke seg over tre år. 

– Vi ser igjen og igjen hvilken kraft som ligger i talentsatsinger som fokuserer på det faglige i kombinasjon med bransjeforståelse. Deltakerne i KUPP har imponert på begge områder. Vi har fått oppleve norske orkestres urfremføringer av deres verk. Vi ser hvordan fagsamlinger og arbeidet med mentorer fører til en profesjonalitet i møte med beslutningstakere nasjonalt og internasjonalt, en profesjonalitet som igjen fører til faktiske bestillinger. Nå vil KUPP bygge videre på og forsterke det vi har sett fungerer. Det er spesielt viktig i usikre tider for kulturbransjen. Vi i Talent Norge er glade for å kunne gi hele 21 komponister nye muligheter som også fører til at norske ensembler blir kjent med ny norsk musikk de kan fremføre her hjemme og utenlands, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

Music Norway og Norsk Komponistforening er initiativtakere til KUPP. I første versjon av satsingen arbeidet talentene med de store profesjonelle orkestrene. Komponistene og samarbeidende orkestre i første utgave var Mette Henriette Martedatter Rølvåg med Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO), Marius Neset med Bergen Filharmoniske Orkester (BFO), Tyler Futrell med Trondheimsolistene, Therese Birkelund Ulvo med Oslo-Filharmonien (OFO), Kristine Tjøgersen med Kringkastingsorkestret (KORK) og Øyvind Mæland med Stavanger Symfoniorkester (SSO).

Den neste fasen blir med profesjonelle ensembler. Det legges her opp til et tett og dynamisk samarbeid der Music Norway og Norsk Komponistforening også vil knytte det faglige innholdet enda tettere opp mot den enkelte deltaker, basert på samtaler og kunnskap om hvor hver av dem står i sine karrierer, hvilke prosjekter de holder på med og hvilken retning de jobber i.

– Jeg er utrolig glad i dette programmet, og den gode responsen det har fått her hjemme og interessen det har fått der ute forteller meg at dette er en viktig satsing å videreføre. Jeg er takknemlig for støtten fra våre partnere som gjør det mulig å gjennomføre. Det er rett og slett et veldig fint program for oss å få jobbe med, der vi kan både få utforske og forsøke å svare på de utfordringer unge komponister står ovenfor akkurat nå. Bestillingen av verk er et sentralt element i KUPP, og det er særlig gledelig å kunne lyse ut nye midler i så uforutsigbar tid som vi er inne i nå. Jeg tror både på innholdet, verkene og fremtiden, og jeg håper og tror at KUPP oppleves viktig for de som får sjansen til å delta, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

Norge har en lang og sterk tradisjon for komposisjon, og norske komponister blir spilt av orkestre og ensembler over hele verden. For å videreføre denne musikkarven trenger dagens lovende komponister et internasjonalt nettverk for å få ut musikken sin. Dette er et krevende og vanskelig marked å navigere i, og bransjeutvikling og nettverksbygging er derfor en stor del av KUPP.

– Komponistforeningen jobber for profesjonelle komponister gjennom hele livsløpet; for at skaperne av musikk skal ha gode arbeidsvilkår både etter endt studietid og gjennom kunstnerskapet siden. En felles utfordring for alle komponister er at bransjeleddet som burde omfavnet dyktige bidragsytere i kunstmusikkfeltet er nokså fraværende i Norge. Derfor er vi svært glade for at Music Norway ønsker å være en pådriver for programmet. Til sammen har vi en bred faglig kompetanse som gjør at vi er trygge på at programmet gir komponistene nyttige verktøy når de selv skal bygge opp virksomheten sin. Vi er også veldig glade for at alle partnerne i programmet har sett verdien av at unge komponister får denne muligheten, og at å tilby denne typen verktøy på et nokså tidlig tidspunkt i karrieren kan være en essensiell plattform å bygge videre fra, sier Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening.

I tillegg til å utveksle erfaringer og gjennomføre et tett program med besøk hos blant annet publishing-giganten Music Sale i Berlin har komponistene i første runde av KUPP arbeidet med orkestrene om bestillingsverkene. En av dem som har allerede har fremført sitt verk er Marius Neset sammen med Bergen Filharmoniske Orkester.

– For meg handlet KUPP først og fremst om å få muligheten til å jobbe med Bergen Filharmoniske Orkester, og skrive min første saksofonkonsert for fullt symfoniorkester. Som jazzmusiker har jeg turnert internasjonalt i mange år allerede, og er så heldig å få jobbe med noen av Europas beste innenfor booking/management/plateselskap, så for meg var det muligheten til å utvide kontaktnettet mitt innenfor den klassiske musikkverdenen som var det mest givende med KUPP. Saxofonkonserten, MANMADE, var direkte inspirert av de store klimautfordringene verden står ovenfor i dag, og ble urfremført i Grieghallen rett før koronanedstengningen, noe som gjorde det ekstra spesielt. Det som betyr mye for meg i et sånt prosjekt er at det ikke blir en engangsfremførelse, men et verk som får et langvarig liv. Derfor er jeg veldig glad for at det har vært såpass stor interesse i både inn- og utland omkring dette, og at prosjektet med BFO ser ut til å føre til langsiktig samarbeid, både med MANMADE, men også flere verker, sier Marius Neset.

Fra urpremieren av verket MANMADE fremført av Bergen Filharmonien.
Foto: Thor Brødreskift / Borealis.

Den treårige videreføringen av KUPP skjer i samarbeid og med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Det norske komponistfond.

– Det er veldig gledelig for styret i Det norske komponistfond å kunne støtte dette prosjektet, sier Therese Rørvik, administrativ leder i Det norske komponistfond.

Anders Bjørnsen, leder for kunst og kultur i Sparebankstiftelsen DNB, gleder seg til å følge prosjektet videre:

– Sparebankstiftelsen er glade for å kunne bidra til at KUPP kan videreføres. Resultatene som programmet har oppnådd så langt er lovende og at fokus nå er på komponister er strålende og vel fortjent, sier Anders Bjørnsen.

UTLYSNING — KUPP 2.0
Vi søker syv komponister under 35 år som ønsker å jobbe målrettet med internasjonal profilering i perioden 2020-2021.

KUPP er et utviklings-, nettverks- og promoteringsprogram for unge, lovende komponister under 35 år, initiert av Norsk Komponistforening, Talent Norge og Music Norway med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norge og Det norske komponistfond. Seks komponister deltok i første utgave av KUPP 2018-2019.

Ambisjonen for programmet er å utdanne og bistå komponistene i deres internasjonale arbeid, med mål om flere samarbeid, fremføringer samt et større kjennskap til internasjonale bransjekontakter. I programmet får komponistene også i oppdrag å komponere for et ensemble, gjerne med utgangspunkt i eksisterende eller ønskede samarbeid.

Programmet går over ett år og består av kursing, mentorsessions, promotering, nettverkssamlinger, komponering av nye verk samt møter med programansvarlige i festivaler, plateselskaper og andre relevante aktører. Det blir lagt opp til fire felles samlinger, hvor komponistene dels arbeider i gruppe, dels individuelt. Ved deltakelse i programmet forplikter komponistene seg til å delta i samlingene og til å jobbe aktivt og målrettet mellom samlingene i programmet. Du trenger ikke å være medlem av Komponistforeningen for å kunne søke om deltakelse.

Innholdet i programmet blir satt sammen av Music Norway og Norsk Komponistforening.

SØKNADSFRIST: 6. august.
Søknadsskjema finner du her https://www.komponist.no/soknadsskjema-kupp/

OM TALENT NORGE
Talent Norge er til for å hjelpe unge mennesker med unike kunstneriske evner på veien mot en profesjonell karriere. Siden opprettelsen i januar 2015 har selskapet bidratt til etablering av talentsatsinger innen kultur til en verdi av 335.6 millioner kroner. Av disse kommer over 194,5 millioner kroner fra 46 ulike private bidragsytere. Satsingene representerer over 600 talentutviklingsplasser i året og er fordelt på 52 pågående satsinger som i hovedsak går over tre til fire år. Talent Norge eies av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Staten ved Kulturdepartementet.

OM MUSIC NORWAY
Music Norway er en stiftelse opprettet av Kulturdepartementet. Music Norway skal legge til rette for musikkeksport og internasjonal profilering av norsk musikk. Arbeidet skal baseres i musikklivets behov og øke interessen for og bruken av norsk musikk innen alle sjangre. Stiftelsen skal bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging og analyse av det norske og internasjonale musikkfeltet.

OM NORSK KOMPONISTFORENING
Norsk Komponistforening arbeider for profesjonelle komponisters politiske, økonomiske, faglige, og sosiale rettigheter. Våre medlemmer skaper blant annet lydkunst, installasjoner, orkestermusikk, kammermusikk, kor- og korpsmusikk, elektronisk musikk, performance, støy, jazz, scenisk musikk og filmmusikk. Foreningen har som mål å forsvare opphavsretten, styrke arenaer for bruk av norsk musikk og skape muligheter for en stor bredde av ulike uttrykk, som alene kan oppfattes som smale, men som i sin helhet utgjør musikklivets sprengkraft.

Relaterte artikler:
Music Norway – Storsating på komponister videreføres
Talent Norge – Storsatsing på komponister videreføres